Mats har lämnat oss

av | 13 september, 2021 | Om PALEMA

Det är med stor sorg och bestörtning som vi idag tog emot beskedet att vår kassör Mats Johansson har lämnat oss. Han somnade in stilla i sitt hem i fredags med sin fru vid sin sida.

Mats tog uppdraget som kassör och styrelseledamot i föreningen i år och började genast jobba aktivt med olika uppgifter trots att han hade sin sjukdom och inte alltid mådde så bra. Utöver styrelse- och kassörsuppdraget jobbade han även som projektansvarig.

Han hade mycket idéer och förslag och var under den relativt korta tid han jobbade med oss en stor tillgång för PALEMA inte bara för hans kompetens utan även för hans positiva syn och glada humör.

Mats diagnostiserades med pankreascancer i september 2019 endast ett par veckor efter första kontakten med primärvården och genomgick en operation som dock avbröts på grund av konstaterade levermetastaser. Han överlämnades till onkologin och deltog sedan i en immunterapistudie där han fick bra resultat med regression av primärtumör och metastaser.

Under sommaren blev han dock sämre och fick återigen dålig prognos för överlevnad, men jobbade för att bli stark nog att kunna delta i en ny studie för spridd cancer i ett senare skede. Han höll hoppet uppe om att återigen kunna vända den negativa utvecklingen, ett hopp som han hade in i det sista.

Mats bortgång är en smärtsam påminnelse för oss alla om allvaret i våra sjukdomar och vikten av att ta vara på varje dag som vi har. Det är samtidigt en stark motivation att kämpa ännu hårdare för att kunna hitta nya vägar att bekämpa cancern och i förlängningen att kunna hindra den att utvecklas helt och hållet.

Tack Mats för den tid vi fick ha tillsammans med dig.

Självklart går våra tankar också till hans närmaste anhöriga.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This