Varmt välkommen till en dag om återhämtning och anpassning efter operation för matstrupscancer, måndagen den 13 maj 2019 på Hesselby Slott.

Läs mer på Karolinska Institutet, Kirurgisk Vårdvetenskap

Målgrupp

Matstrupscancerdagen riktar sig till patienter, anhöriga , klinisk personal och forskare inom området.

Moderator Erik Blix

Anmälan

Dagen är kostnadsfri, begränsat antal platser, anmäl dig via den här länken: https://reg.akademikonferens.se/esophagus/13maj2019

Plats: Hesselby Slott

Maltesholmsvägen 1, Hässelby, hitta till Hesselby Slott

 

 

Program

09:00-10:00 Registrering och kaffe
10:00-11:30 Introduktion av dagen
Vad vet vi idag om återhämtning och anpassning?
Kontaktsjuksköterskans roll
Vad kan man förvänta sig på lång sikt
Vad säger det nationella vårdprogrammet?
11:30-12:30 Lunch, Hesselby slotts restaurang
12:30-14:45 Mat och nutrition
Patient- och anhörigberättelser
Fysisk aktivitet
Oro och tankar inför framtiden
14:45-15:30 Kaffe och mingel
15:30-17:10 PALEMA och Cancerfonden
Pågående forskning
Paneldiskussion
Sammanfattning
17:10-18:00 Mingel och snittar

Pin It on Pinterest

Share This