Måndagen 25/11 2019 hade avdelning Väst sitt första medlemsmöte efter startmötet i
september 2018.

Programmet omfattade 4 föredrag som berörde våra diagnoser och föredragshållare var: 

  • Onkolog Mia Johansson, som redovisade en studie kallad ”Immunterapi och efterbehandling för patienter med lever/gallvägscancer.
  • Specialistsjuksköterskan Thomas Andersson som informerade om sin studie ”Återhämtning efter pankreasoperation”. (bukspottkörtel)
  • Fysioterapeut Monika Fagevik Olsén redovisade sin studie om ”Träning inför esofagusoperation”. (matstrupe)
    – Forskare Johan Bourghardt Fagman redovisade sin ”Studie av biomarkörer i blodet”.

Föredragen var på en, för oss som inte tillhör professionen, bra och förståelig nivå. Föredragshållarnas presentationsbilder hittar ni här på hemsidan.

Mötet var välbesökt med 23 medlemmar. Flera av dessa kom ganska långt ifrån, från Dalsland i norr, Boråstrakten i öster och Varbergstrakten i söder. Antalet anmälda svarar för ca 1/3-del av medlemmarna inom avdelning Väst. Det var mycket glädjande att så många visade intresse för mötet!

Flertalet av deltagarna svarade på vår enkla enkät vad de tyckte om mötet. Enkäten visade att alla tyckte det var givande och att de kunde tänka sig att återkomma på ett nytt möte. Vi fick genom enkäten också in önskemål om ämnen som deltagarna gärna ville höra mer om vid framtida möten, vilket kan vara en hjälp för oss som
arrangerar.

Tack alla ni som kom till mötet!

Sten B Carlson
Kontaktperson i avdelning Väst

Pin It on Pinterest

Share This