Vi presenterar nu i en serie artiklar de personer som jobbar med PALEMA och här kommer en presentation av IT-supporten.

Alla organisationer behöver ha en väl fungerande IT-struktur för att underlätta sitt arbete. Under hösten 2019 bytte PALEMA ut större delen av sin IT-miljö till en ny som skulle göra det dagliga arbetet lättare. Det projektet drevs av Henrik Fors och utfördes till största delen av Anders Alhbin. Dessa båda innehar nu också rollerna som IT-support för den nya miljön.

IT-supporten stödjer PALEMA med de olika systemen som används för E-post, kalendrar, lagring, videohantering, online möten och webbinarier (extra viktigt dessa dagar…), hemsidan med webbshoppen, medlemssystem, bokföring och övrigt som behövs.

Den mesta supporten är inom organisationen, men IT-supporten sköter även om frågor som eventuellt uppkommer från externa besökare på hemsidan och webbshoppen.

Här kommer en liten presentation av Henrik Fors.
(Anders Alhbin har ju redan presenterats i artikeln om Redaktionen eftersom han även jobbar där.)

Henrik Fors

Anders Alhbin

Jag började engagera mig i PALEMA hösten 2014 efter det att nära släktingar hade drabbats av Magsäckscancer. Jag fick följa den resan och kände att vårdapparaten inte fungerade fullt ut. Min upplevelse var att – “man måste vara frisk för att vara sjuk”.

 

Jag har sedan dess hjälp PALEMA med att bygga upp en struktur för verksamheten, hemsidan och med projektutvecklingen av PALEMAs hela IT-miljö tillsammans med Anders Alhbin.

 

Jag har sedan 1993 drivit olika företag med inriktning på förändringsarbete, kommunikation, event och IT-stöd.

 

Min roll i PALEMA är fortsätta att stödja föreningen med den löpande IT-supporten och projektleda olika typer av projekt som bidrar till att PALEMA kan förverkliga sin vision och ta fram bra verktyg som kan fungera som stöd för de drabbade patienterna.

Pin It on Pinterest

Share This