Några reflektioner om att starta en patientförening!

av | 8 juni, 2017 | Om PALEMA, PALEMA i media | 0 Kommentarer

Det har saknats en patientförening för patienter som drabbats av de tumörsjukdomar som handläggs inom övre abdominell kirurgi. Det är därför mycket glädjande att kunna presentera den relativt nybildade föreningen PALEMA i Svensk Kirurgi. Ordföranden för PALEMA, Carl M Hamilton beskriver föreningens tillkomst och verksamhet och vi hoppas att denna artikel kan stimulera till ytterligare verksamhet runtom i landet. Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här: Svensk Kirurgi 2017 (.pdf).

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This