Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Nätverket mot cancer med ny undersökning om tidig upptäckt

av | 14 mars, 2022 | Cancer generellt

En undersökning som NMC har gjort 2021 visade att för 37 procent av patienterna påbörjades behandling fem månader eller senare från första symtom. För tre av tio cancerdrabbade krävdes tre besök eller fler innan en remiss skrevs.
Alltför många patienter får en sen diagnos av sin cancer, vilket leder till stora risker och minskad överlevnad. Nätverket för cancer har sedan hösten 2020 gjort ett omfattande arbete med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i stadium 1.

Det finns klara skillnader inom upptäckten av cancer, där en del cancerformer har bra screeningprogram och andra tar för lång tid mellan symtom och diagnos.

Enligt NMC finns det många åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. Utökade screeningprogram, provtagningar och att man utvecklar digitala stöd och nya arbetssätt. NMC vill också att primärvården arbetar övergripande med ett bra bemötande mot patienterna för att etablera ett bättre förtroende.

Det skulle enligt NMC också behöva nationella beslutsstöd som fångar upp patienter som kan vara i riskgrupper. Storbritannien har instrument för riskvärdering inom primärvården, något som Sverige borde ta efter enligt NMC.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest