Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Renoveringsarbete pågår! Just nu jobbar vi med att uppdatera vår hemsida och under arbetet kan det hända att det ser lite rörigt ut, med det kommer att bli bra när det är färdigt! Vi ber om överseende – och har ni något problem med att hitta det ni söker efter, kontakta support@palema.org.

Ny doktorsavhandling om Pankreascancer

av | 1 november, 2021 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Med sin doktorsavhandling vill kirurgen Caroline Vilhav skapa en grundplattform inom det område som heter “translational pancreatic research”.  Det innebär i grova drag en forskning baserad på de problem som man upptäcker hos patienterna. Forskningsresultaten visar upp flera intressanta resultat inom tidigupptäckt och immunterapi.

Pancreatic Cancer Awareness Month / Världspankreascancermånaden - 2021

Syftet med forskningen är att förbättra både diagnostik och behandling av bukspottskörtelcancer. I forskningen har blod- och vävnadsprover från bukspottskörtelpatienter använts för att kunna hitta tumörmarkörer för tidig upptäckt.

-Målsättningen är att kunna bidra till en förbättring av prognosen för mina patatiener, säger Caroline Vilhav som är kirurg på övre gastroteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Provrör

Forskningsresultaten är uppdelade i olika grupper som sammanlagt är viktiga inför framtiden.

  • Identifiering av cirkulerande tumörceller eller speciella grupper av dem med egenskaper som leder till metastaser. Här är det visat att det är flera cirkulerande tumörceller i portavenen än i perifera artärer. Den upptäckten kan visa hur cancern sprids via kretsloppet kring lungor och lever. Vilket i sin tur kan leda till tidigare upptäckt och bättre behandlingsformer.
  • Det har nu gått att särskilja extracellulära vesiklar från tumörvävnad och icke-tumörvävnad. Extracellulära vesiklar är små avknoppade delar av celler som bär på spår av ursprungscellen. Här finns det spår av proteiner som skulle kunna påvisa bukspottskörtelscancer i blodet.
  • Vid en genomgång av patienter som har drabbats av livshotande blödningar efter operation har det upptäckts att ett förhöjt blodvärde (CRP) hänger samman med sena blödningar. Kunskapen om detta kan användas för identifiera patienter med förhöjd risk och att förebygga sena blödningar.
  • I studier av möss har man kunnat visa att immunterapi reducerade inopererad tumörvävnad från bukspottskörteln hos hälften av mössen. Förhoppningen inför framtiden är kunna utveckla personligt utformade behandlingsalternativ mot bukspottskörtelcancer med hjälp av immunterapi.
WPCD 2021

WPCD 18 november 2021

Vi är glada att kunna meddela att Caroline Vilhav kommer att medverka på ett vårt förmiddags-webbinarium på världspankreascancerdagen den 18 november. Agenda och anmälningslänkar kommer att publiceras på vår hemsida inom kort, håll ögonen öppna efter det om ni vill höra henne berätta mer om detta ämne!

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest