Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Ny metod för kemoterapi mot levercancer i England

av | 19 augusti, 2022 | Levercancer

Forskare på universitetssjukhuset i Southampton har tagit fram en ny metod för att göra kemoterapi mera framgångsrik. Terapin går ut på att isolera levern från resten av kroppen och ”bada” organet med kemoterapi. Metoden har gett bra resultat för en svårt ansatt grupp av patienter.
Tekniken som används gör att läkarna kan ge mycket högre doser av kemoterapi än i vanliga fall. Den fortfarande pågående utvecklingen av metoden kan avsevärt förbättra överlevnaden hos de sjuka i levercancer. Blodet leds förbi levern i en första fas och medicinen ges direkt in i levern. I den andra fasen renas blodet i en filtreringsmaskin för att sedan återföras till kroppen.

De fann att levercancern kunde kontrolleras hos 88,9 % av patienterna som hade fått kemosaturationsbehandling.

Kemoterapi
Omkring 60 % av patienterna överlevde i ett år och 30 % i två år. Den genomsnittliga överlevnaden hos de studerade var 15 månader. I vissa fall avlägsnade pågående cykler av kemosaturationsbehandling patienternas cancer nästan helt. Metoden har använts för sekundärcancer i levern till följd av ögoncancer.

Nuvarande behandlingar svarar dåligt

De nu tillgängliga behandlingarna har dåliga svarsfrekvenser, med mindre än 20 % av patienterna som drar nytta av förbättrad sjukdomskontroll och ökad överlevnad.

Forskarna är hoppfulla att metoden ska kunna användas även på andra former av levercancer och också vid cancer i andra organ.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest