Den 4:e mars var det dags för Cancerföreningen PALEMA’s årsmöte som hölls på ABF huset i Stockholm.
I samband med det vill vi presentera den nya styrelsen:

Ordförande:
Eva Backman, omval 1 år

Redan valda ordinarie:
Sten B Carlson, vald 2019
Ann-Sofie Rytting, vald 2019

Nya Ordinarie:
Henrik Carlstedt, nyval 2 år
Inga Edén-Gustafsson, nyval 2 år
Marie Havemose, nyval 2 år
Olof Riesenfeld, nyval 2 år

Suppleanter:
Lars Arnberg, nyval 1 år.
Kjell Fogelberg, nyval 1 år.

Som förtroendevald revisor blev Olof Hulthén vald på 1 år.

Med detta vill vi varmt tacka de styrelsemedlemmar som fullföljt sitt styrelseuppdrag och de som avböjt sina platser, Rickard Höse, Grete Bernhardsson, Ulrika Hallin, Maria Lauren, Ulrika Lassborn Arntell och Liv Heike. Deras engagemang, kunskap och arbete har varit till stor nytta till föreningen!

Vi passar också på att hälsa de nya styrelsemedlemmarna välkomna och ser fram emot ett spännande år!

Mer information kommer längre fram.

Pin It on Pinterest

Share This