Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Renoveringsarbete pågår! Just nu jobbar vi med att uppdatera vår hemsida och under arbetet kan det hända att det ser lite rörigt ut, med det kommer att bli bra när det är färdigt! Vi ber om överseende – och har ni något problem med att hitta det ni söker efter, kontakta support@palema.org.

Olof Riesenfeld, vice ordförande i PALEMAS styrelse, berättar sin historia.

av | 27 juni, 2019 | Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Strax före jul 2011 fick jag problem att svälja och uppsökte sjukvården. Efter utredning fick jag besked om att jag hade en tumör i matstrupen.

Jag genomgick därefter omfattande behandling och vård under ett års tid med fem års efterföljande kontroller. Under sjuktiden saknade jag kontakt med andra som drabbats av samma sjukdom.

För två år sedan fick jag kännedom om PALEMA och har sedan dess som medlem haft stort utbyte av föreningens verksamhet och mött andra med samma diagnos. Min förhoppning är att kunna bidra till att utveckla PALEMAs forum för patienter och anhöriga gällande matstrupscancer, en diagnos som hittills varit underrepresenterad bland föreningens medlemmar.

Jag har nu även fått en nära kontakt med sjukvården i generella frågor om behandling och vård av patienter med matstrupscancer. Jag bor i Dalarna och jag engagerad som patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer (www.cancercentrum.se).

Jag anser att det är angeläget att patientperspektivet beaktas vid utvecklingen av vårdkedjan.

Vid sidan om detta uppdrag har jag i begränsad omfattning återupptagit min yrkesverksamhet som advokat.

Olof Riesenfeld

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest