Policy

Nedan presenteras PALEMAs policy för medlemskap och för hemsidan.

Medlemspolicy för PALEMA

PALEMAs viktigaste uppgift är att arbeta med de frågor som är av betydelse för att förbättra forskning, vård, utveckling av läkemedel etc. inom de områden som föreningen verkar.

Erfarenheten från andra patientföreningar visar att en stark och aktiv patientförening kan nå resultat och för att på bästa sätt kunna driva föreningens frågor är det därför viktigt att kunna motivera så många som möjligt att bli medlemmar och därför får man som medlem, utöver informationen på hemsidan.

 • inbjudningar till regelbundna informationsmöten om forskning, utveckling av behandlingsmetoder m.m. samt inbjudningar till andra möten och grupper som PALEMA arrangerar
 • tillgång till föreningens slutna Facebook sida (som endast är öppen för medlemmar) där man kan ta upp frågor och nå kontakt med andra och t.ex. diskutera erfarenheter eller andra frågor man vill ”tala” med någon om
 • möjlighet att med yttranderätt närvara vid styrelsens öppna sammanträden

Medlemskap

Medlem kan den bli som har eller har haft cancer, anhörig/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till PALEMAs cancersjukdomar.

Medlemskapet är personligt.

Anmälan sker genom att fylla i medlemsansökan på PALEMAs hemsida samt att erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften (uppgift om belopp finns i anslutning till anmälan).

Utträde

Person som önskar säga upp sitt medlemskap kan göra detta när som helst genom att anmäla detta via den kontaktlänk som finns på hemsidan.

Uteslutning

Medlem som inte betalar sin årsavgift i enlighet med § 5 i stadgarna (finns på hemsidan) utesluts ur föreningen.

Styrelsen kan fatta beslut om att utesluta medlem som bryter mot stadgarna eller policys som beslutats eller om medlemmen på annat sätt bedriver verksamhet som skadar PALEMA.

 

Cancerföreningen PALEMAs hemsidespolicy

Målgrupper för hemsidan ska i första hand vara:

 • Våra medlemmar och potentiella medlemmar.
 • Våra medlemsorganisationer.
 • De som vill söka seriös information om våra cancersjukdomar.
 • De som vill stödja föreningen, tex med ekonomiskt bidrag.

Syfte med hemsidan:

 • är att underlätta för våra medlemmar att hitta vederhäftig information om våra sjukdomsbilder
  och aktuella behandlingar, vårdprogram mm, samt informera om föreningens verksamhet
  och behov.

Hemsidan ska:

 • Vara en kontaktväg till föreningen och göra det lätt att söka medlemskap, anmäla
  önskemål, ge bidrag mm.
 • Belysa föreningsarbetet och aktiviteter i föreningens regi.
 • Göra det lätt att hitta relevant information som har bäring på våra sjukdomar, främst
  genom att hänvisa till länkar som befunnits vara seriösa och trovärdiga, vad avser
  beskrivningar, behandlingar och konsekvenser.
 • Belysa ”goda exempel” tex. genom att ha drabbades egna berättelser om hur de
  hanterar sin sjukdom, agerar för att stödja drabbade, håller sig i form, genomför
  opinionsbildande aktiviteter och samlar in pengar i syfte att stödja föreningens
  uppgift.
 • Erbjuda länkar till sociala media, tex Facebook, där medlemmar kan tipsa varandra,
  skriva egna reflexioner mm.
 • Erbjuda länkar till nationella och internationella organisationer som verkar inom
  PALEMAs område.

Ansvar och innehållets art

 • För hemsidan ansvarar ytterst föreningens styrelse
 • Material som finns på hemsidan ska ha godkänts av därför ansvarig person utsedd av
  styrelsen och/eller av styrelsen.
 • Material som läggs ut på hemsidan ska vara korrekt och hållas aktuellt.
 • Texter, bilder, filmer mm som publiceras ska präglas av hög etik och får inte vara
  personligt kränkande, rasistiskt eller diskriminerande. Innebörden av eventuella
  ställningstaganden får ej bryta mot svensk lag.
 • Får inte vara en annonsplats för tjänster/produkter som föreningen ej själv
  tillhandahåller.

Ladda ner

Kommande aktiviteter

apr
28
tis
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
apr 28 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
jun
2
tis
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
jun 2 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
aug
29
lör
10:00 Styrelsemöte heldag
Styrelsemöte heldag
aug 29 kl. 10:00 – 17:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
sep
10
tor
09:00 Boka datum – Temadag om alternat... @ TBA
Boka datum – Temadag om alternat... @ TBA
sep 10 kl. 09:00 – 16:00
Nytt datum för denna temadag är nu satt till den 10 September 2020. Dock med reservation för hur situationen i landet är då, men förhoppningsvis är det tillbaka till normalt igen! PALEMA’s temadag är inte[...]
okt
1
tor
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
okt 1 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
okt
2
fre
09:00 Boka datum – Temadag om Magsäck/...
Boka datum – Temadag om Magsäck/...
okt 2 kl. 09:00 – 16:00
Preliminärt datum för en temadag om Magsäck/Matstrupe. Dock med reservation för hur situationen i landet är då, men förhoppningsvis är det tillbaka till normalt igen! Mer information kommer längre fram!  
nov
3
tis
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
nov 3 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
nov
19
tor
15:00 Världspankreascancerdagen 2020 @ TBA
Världspankreascancerdagen 2020 @ TBA
nov 19 kl. 15:00 – 20:00
Världspankreascancerdagen är en internationell manifestation mot pankreascancer och för mer forskning. Mer information kommer längre fram!
dec
8
tis
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
dec 8 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
jan
14
tor
16:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
jan 14 kl. 16:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla

Pin It on Pinterest

Share This