Styrelsen för Cancerföreningen Palema

Från vänster: Sten B Carlson, Carl M Hamilton, Jan Bagge, Ann-Sofie Rytting Hulthén, Liv Heike, Rikard Höse, Ulrika Hallin och Kristina Almqvist. Saknas på bilden: Maria Laurén.

Från vänster: Sten B Carlson, Carl M Hamilton, Jan Bagge, Ann-Sofie Rytting Hulthén, Liv Heike, Rikard Höse, Ulrika Hallin och Kristina Almqvist. Saknas på bilden: Maria Laurén.

 

Styrelsen efter föreningens årsmöte den 7 mars 2018 utgörs av:

Carl M Hamilton  (Ordförande)
– Ann-Sofie Rytting Hulthén  (Vice ordförande)
Sten B. Carlson  (Sekreterare)
– Kristina Almqvist  (Kassör)
– Jan Bagge (Publika möten/aktiviteter)
– Rikard Höse
Ulrika Hallin (Kommunikation: hemsida och facebook)
Maria Laurén (Kontaktverksamhet)
– Liv Heike

Suppleanter

– Ulrika Lassborn Arntell

Föreningens interna revisorer