Styrelsen för Cancerföreningen Palema

Styrelsen efter föreningens årsmöte den 9 mars 2017 utgörs av:

Carl M Hamilton  (Ordförande)
– Ann-Sofie Rytting Hulthén  (Vice ordförande)
Sten B. Carlson  (Sekreterare)
– Kristina Almqvist  (Kassör)
– Jan Bagge (Publika möten/aktiviteter)
– Henrik Fors  (Hemsida)
Ulrika Hallin (Kommunikation: hemsida och facebook)
Maria Laurén (Kontaktverksamhet)
– Mats Erlandsson

Suppleanter

– Erik Blix (Information och kommunikation)
Charlotta Fjällborg (Mat)

Föreningens interna revisorer:

– Ordinarie internrevisor, Arja Leppänen
– Suppleant, Monica Sandström