Styrelsen för Cancerföreningen Palema

Styrelsen efter föreningens årsmöte den 6 mars 2019 utgörs av:

Eva Backman (Ordförande)
– Ann-Sofie Rytting Hulthén
Sten B. Carlson
Grete Bernhardsson
– Ulrika Lassborn Arntell
– Rikard Höse
Ulrika Hallin (Kommunikation: hemsida och facebook)
Maria Laurén (Kontaktverksamhet)
Liv Heike

Suppleanter

Olof Riesenfeld

Föreningens interna revisorer

– Jan Bagge