Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Övervakning förbättrar möjlighet för överlevnad vid bukspottkörtelcancer

av | 2 september, 2022 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer), Forskning

De högrisk-patienter som har varit deltagare i ett multidisciplinärt program för övervakning har betydligt större chans till operation och därmed överlevnad. Det visar en amerikansk studie. Det har gått att se hur 70% av patienterna överlever över en 5 årsperiod och medianöverlevnaden var 9.8 år, för de som var med i studien. Majoriteten av patienterna fångades upp när de kom in i fas 1 av sjukdomen.

Högrisk-patienterna hade identifierats med hjälp av gener som är vanliga vid bukspottkörtelcancer och personliga sjukdomshistoria. cancer i familjen, tidigare cancer, och då främst bröstcancer var andra tecken som gjorde att de följdes upp i studien.

De fick då genomgå radiologi en gång per år för att leta efter tumörer. Studien som heter CAPS5 bygger på flera tidigare studier där den tidigaste startade redan 1998.

Blodtest

Slutsatsen är att det är mycket bra att fånga upp patienter tidigt medan de kan bli opererade och att det behövs flera nya tester, som exempelvis blodtester som kan göras på ett enkelt sätt. Det finns lovande forskning inom området biomarkörer, men det är ett pågående arbete än så länge. Långtidsstudien om övervakning har utförts vid John Hopkins Universitetet i Baltimore, på laboratoriet för tidigt upptäckande av cancer i  bukspottkörteln.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest