PALEMA är med i regeringens rådslag om framtidens cancervård i Almedalen!

av | 1 juli, 2017 | Cancer generellt, PALEMA i media | 0 Kommentarer

Carl Hamilton, Ordf, Cancerföreningen Palema är med regeringens rådslag om framtidens cancervård. Två rundabordssamtal har redan genomförts under våren 2017 med olika aktörer. Del 3 av Cancerdagen sker nu den 4 juli i Almedalen, där tillgängligheten till cancervård är i fokus. Läs mer

  • Hur kortar vi väntetiderna för cancervården i framtiden samtidigt som antalet cancerfall förutspås öka?
  • Fungerar de standardiserade vårdförloppen och har de nya arbetssätten etablerats överallt?
  • Räcker denna insats eller måste mer göras för att väntetiderna ska bli acceptabla?
  • Kommer arbetssättet att fortsätta fungera när patienterna ökar?
  • Krävs ytterligare insatser för att skapa mer sammanhållna vårdprocesser?
  • Vad kan vi göra ytterligare för att bidra till en god kompetensförsörjning inom cancervården?

Medverkande:
Annika Strandhäll, Sjukvårdsminister, (S), Regeringen
Anders Henriksson, Landstingsråd / 1e vice ordf, (S), Kalmar
Vivian Macdisi, Regionråd, (S) Region Uppsala
Niels Paarup-Petersen, Gruppledare, (C) Malmö stad
Stefaan de Maecker, Ordf sjukvårdsnämnden, (MP) Region Gotland
Malin Sjölander, Oppositionslandstingsråd, (M) Kalmar
Erik Lövgren, Ordf landstingsstyrelsen, (S) Västernorrland
Johan Fält, Ordf samverkansnämnden, (M) Västra Götaland
Carl Hamilton, Ordf, Cancerföreningen Palema

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This