Styrgruppen för det Nationella Registret för mage- och strupcancer (Esofagus och Ventrikelcancer, NREV) arrangera en nationell temadag för de som arbetar inom vården med patienter med dessa cancersjukdomar fredagen den 27 oktober. Temadagen – “Vägen emellan” ska handla om – hur robusta nätverk kan skapas för patientens bäst.

Från PALEMA medverkar Erik Blix som moderator och vår ordförande Carl Hamilton är en av talarna under dagen.

Preliminärt program

 • Moderator Erik Blix hälsar välkommen
 • Registrets (NREV) betydelse för nätverksbyggande. Jakob Hedberg
 • Vårdkedjan ur ett patientperspektiv. Olof Riesenfelt
 • Aktuell forskning om kontaktsjuksköterskans funktion. Maria Larsson
 • Vad säger patienterna om kontaktsjuksköterskefunktionen? Kaisa Bjuresäter
 • Teamrond – cancerrehabilitering, Västerås. Cecilia Colnet
 • Aktiv överlämning, Uppsala. Lena Ekfjord
 • Arbetssätt, exemplet Lund. Wenche Melander/ Annika Swedenborn
 • Läkarens perspektiv på kommunikation, epikrisens betydelse. Gustav Linder
 • Dietisternas utmaningar när patienterna finns i vårdkedjan. Malin Olofsson
 • Paneldiskussion: Hur bygger vi robusta patientsäkra nätverk? Kaisa Bjuresäter, Maria Larsson och patientrepresentanter
 • PALEMA– hur jobbar de med nätverksbyggande? Carl Hamilton
 • Erik Blix reflekterar över nätverksbegreppet
 • Sammanfattning av dagen. Jakob Hedberg

 

Pin It on Pinterest

Share This