Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

PALEMA medverkar på NREVs nationella temadag den 27 oktober

av | 19 september, 2017 | Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer), Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Styrgruppen för det Nationella Registret för mage- och strupcancer (Esofagus och Ventrikelcancer, NREV) arrangera en nationell temadag för de som arbetar inom vården med patienter med dessa cancersjukdomar fredagen den 27 oktober. Temadagen – “Vägen emellan” ska handla om – hur robusta nätverk kan skapas för patientens bäst.

Från PALEMA medverkar Erik Blix som moderator och vår ordförande Carl Hamilton är en av talarna under dagen.

Preliminärt program

 • Moderator Erik Blix hälsar välkommen
 • Registrets (NREV) betydelse för nätverksbyggande. Jakob Hedberg
 • Vårdkedjan ur ett patientperspektiv. Olof Riesenfelt
 • Aktuell forskning om kontaktsjuksköterskans funktion. Maria Larsson
 • Vad säger patienterna om kontaktsjuksköterskefunktionen? Kaisa Bjuresäter
 • Teamrond – cancerrehabilitering, Västerås. Cecilia Colnet
 • Aktiv överlämning, Uppsala. Lena Ekfjord
 • Arbetssätt, exemplet Lund. Wenche Melander/ Annika Swedenborn
 • Läkarens perspektiv på kommunikation, epikrisens betydelse. Gustav Linder
 • Dietisternas utmaningar när patienterna finns i vårdkedjan. Malin Olofsson
 • Paneldiskussion: Hur bygger vi robusta patientsäkra nätverk? Kaisa Bjuresäter, Maria Larsson och patientrepresentanter
 • PALEMA– hur jobbar de med nätverksbyggande? Carl Hamilton
 • Erik Blix reflekterar över nätverksbegreppet
 • Sammanfattning av dagen. Jakob Hedberg

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest