PALEMA startade vintern 2015 och är den enda svenska patientförening för dem som fått cancer i övre buken, dvs i pankreas (bukspottkörteln), levern, magsäcken eller matstrupen. Vi jobbar helt ideellt och är beroende av medlemskap och gåvor. Erfarenheter från andra patientföreningar visar att en aktiv förening leder till förbättrad vård och förbättrade behandlingsresultat. Behandlingsresultaten av de cancerformer vi företräder har inte utvecklats lika väl som för många andra cancerrelaterade sjukdomar. Det vill vi ändra på! För att vi ska kunna göra skillnad är våra medlemmar helt avgörande. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Bli medlem du också!

PALEMA 500 medlemmar

Pin It on Pinterest

Share This