Regional avdelning Mellansverige

Vill du hjälpa till?

Just nu har vi få som jobbar aktivt inom PALEMA Mellansverige.

Till denna region hör följande län:

  • Gävleborgs län
  • Dalarnas län
  • Uppsala län
  • Värmlands län
  • Örebro län
  • Västmanlands län
  • Södermanlands län

Bor du i denna region och skulle kunna tänka dig att jobba ideellt med oss, varmt välkommen att höra av dig via formuläret nedan!


Regional avdelningen PALEMA Mellansverige jobbar utifrån PALEMAs stadgar och driver frågor av vikt för föreningens medlemmar anpassat till de lokala förutsättningarna. Vårt arbete fokuseras på:

  • att bygga upp kontakter med olika verksamheter, t ex professionen (läkare, kon-taktsjuksköterskor, dietister m fl.), Regionalt Cancercentrum (RCC), universitet/hög-skolor, forskare, andra patientföreningar som kan vara viktiga kontakter för att kunna driva medlemmarnas frågor.
  • att ordna möten med dessa verksamheter, om t.ex. utveckling av behandlingsmetoder och läkemedel.
  • att anordna stöd- och kontaktgrupper för att inom dessa kunna ta upp frågor som patienter och anhöriga/närstående själva har erfarenhet av och utifrån detta kunna ge stöd och hjälp åt varandra. Frågor om val av behandlingsform och andra frågor av medicinsk art skall inte diskuteras i gruppen, utan tas upp vid de möten som patienter och anhöriga/närstående har med sin vårdgivare.

Aktuellt från PALEMA Mellansverige

Det finns inga aktuella artiklar för PALEMA Mellansverige.

Kontakta PALEMA Mellansverige

PALEMA lagrar ovanstående uppgifter som du lämnar för att kunna administrera din förfrågan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och inte lämnas vidare till någon annan part förutom de du ger oss tillstånd att lämna vidare till. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med föreningens integritetspolicy här.

Kontakt

PALEMA Mellansverige
E-post: mellansverige@palema.org

 

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla
PALEMA - Anhöriga

Pin It on Pinterest

Share This