Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Skäl till optimism inom behandlingen av pankreascancer

av | 13 december, 2021 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Det sker nu viktiga framsteg inom behandling och forskning när det gäller pankreascancer. I en insändarartikel till tidningen USA Today listar företrädare vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center flera lovande områden i stark utveckling. Här är en sammanfattning av artikeln.

Mellan åren 2014 och 2021 har överlevnaden inom 5 årsintervallet för pankreaspatienter ökat från 6% till 10%. Anledningarna är flera och framgångarna beror bland annat på ökad förståelse av själva biologin bakom cancerformen.

Det har gått snabbare under det senaste årtiondet än en hel generation tidigare. Dessutom har det skett små men viktiga förbättringar i de existerande behandlingarna, som har gett många pankreaspatienter längre och bättre liv.

Skäl till optimism inom behandlingen av pankreascancer

Framsteg inom operationstekniken

Det har skett framsteg inom operationerna som har gjort att patienterna klarar av ingreppen bättre. Läkarna använder nya tekniker med borttagande av blodkärl och robotassisterade operationer som orsakar minimal skada genom mera precisa metoder.

Det som kallas för PARP-hämmare har också visat lovande resultat för pankreaspatienter med nedärvda genmutationer. Tidigare har det varit framgångsrikt vid behandlingen av nedärvd bröst- och livmoderscancer. PARP-hämmarna hindrar kroppens naturliga reparation av cancerceller och effektiviserar därmed kemoterapi och strålningsbehandling.

Hitta och förstöra cancertumörer

Normalt sett har immunterapi inte fungerat bra för pankreas, men nu görs stegvisa framsteg i att förstå sjukdomens invecklade molekylära uppsättning. Forskarna säger nu att användandet av mRNA teknologi i samband med hämmande läkemedel som pembrolizumab kan förstärka immunförsvaret. Det kan även träna upp en persons immunförsvar, och därigenom hitta och attackera tumörceller hos en patient. Tekniken bakom mRNA är i grova drag att cellerna lärs upp att bygga ett protein som sedan aktiverar immunförsvaret. Tekniken används i Covidvaccinet från Pfizer.

Sammantaget ger dessa små men viktiga steg förnyad optimism inom forskningen, när det gäller behandlingen av pankreascancer.

Artikelförfattare: Dr. William R. Jarnagin och Dr. Alice Wei, Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Läs mer

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest