Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Joggning

Fysisk träning

Att träna är bra, det vet vi. Men vet du också att det är extra bra att träna om man är cancerdrabbad?

På senare år har ett flertal studier visat nyttan av fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling. Det har visat sig att fysiskt aktiva patienter med cancer klarar sin behandling bättre och får mindre besvär av biverkningar.

Det som framför allt studerats och som förbättrats av fysisk aktivitet är fatigue, depression och hälsorelaterad livskvalitet. Det har även visat sig att träning under cytostatikabehandling kan ge ökad muskelstyrka och syreupptagningsförmåga och att redan enstaka träningspass ger ökad energi och minskar stress och illamående.

En randomiserad svensk träningsstudie visade vid uppföljning efter ett år att träningsgrupperna upplevde minskad fatigue, symtombörda och förbättrad muskelstyrka jämfört med kontrollgruppen. De vars träning bestod av kombinerad konditionsträning resp. högintensiv intervallträning visade också på minskad kroppsvikt, förbättrad livskvalitet och högre andel som återgått till arbete. Dessa resultat var bestående vid uppföljning efter två år.

Källa: RCC

Träning efter en cancerdiagnos

Cancerfonden

Är det bra att träna under pågående cancerbehandling?

Cancerfonden

Fysisk aktivitet och träning under en cancerbehandling

RCC

Vad säger forskningen om rörelse och cancer?

Cancerfonden

Pin It on Pinterest