Om immunterapi i Fråga Doktorn

Immunterapi är ju ett hett ämne och här kan ni se ett bra inslag från Fråga Doktorn på SVT som berättar om en av de första i Sverige som fick testa detta. Kent Persson hade precis gått i pension när han fick malignt melanom. Detta spred sig så småningom vidare till...

Hur man minskar risken att drabbas av cancer

Vi avhandlar ju mest hur man ska bete sig när man fått cancer, vilka behandlingsmetoder det finns, vilken ny forskning som kommer, med mera, men en annan mycket viktig fråga är ju hur man minskar risken att få cancer från första början. Vi publicerar här planschen...

Släkt får inte information om ökad risk för cancer

I Sverige ligger det på de cancerdrabbade att informera om det finns en ökad nedärvd risk för cancer till släkt och familj. I DIRECT studien om genetisk riskinformation vill forskarna utvärdera om det skulle vara mera effektivt om sjukvården meddelade släktingar som...

Bristande styrning gör cancervården ojämlik

Möjligheten att få nya, och ofta väldigt dyra, cancerläkemedel varierar fortsatt stort mellan Sveriges regioner, bedömer onkolog och docent. Tidigare rapporter från Cancerfonden och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har visat att för den som bosätter sig på ena...

Att vara närstående till någon med cancer

Blodcancerfördbundet har publicerat en video med psykologen Yvonne Van De Vis Kaufmann som har egen erfarenhet av att vara närstående till någon som drabbas av cancer. Hon berättar om sina egna erfarenheter och utifrån sin profession om de olika faser man går igenom i...

Pin It on Pinterest