Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Harvard ger råd om kosttillskott

Det är svårt att veta vilka kosttillskott som fungerar och är bra att ta. Harvard har tagit fram råd som gäller enligt vetenskaplig expertis. Det slår hål på en del myter som tillverkarna av tillskott försöker marknadsföra. Det finns några tillskott som är viktiga,...

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och...

Eva och Angelica i DICE’s Patientrådgivningskommitté

Vår ordförande Eva Backman och vår mycket aktive medlem Angelica Selander sitter nu med i den europeiska cancerorganisationen Digestive Cancer Europes (DICE) patientrådgivningskommitté. Digestive Cancers Europe (DiCE) är en europeisk paraplyorganisation för en stor...

Kan C-vitamin och andra antioxidanter sprida cancer?

Cancerforskaren Martin Bergö har i försök visat att tillskott av antioxidanter kan öka tillväxten av cancer. Han är därför kritisk till den gamla trossatsen att antioxidanter skulle hämma cancer, vilket är en av anledningarna till att industrin för tillskott...

Kliniska läkemedelsprövningar utan remiss i Finland

Svenskar kan kontakta Docrates Cancersjukhus för att delta i kliniska läkemedelsprövningar. Det gäller läkemedel mot cancer som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är noggrant övervakade prövningar som görs under överinseende av myndigheterna. Deltagandet är gratis...

Pris till avhandling om gallvägscancer

Gjendine Voss och Johannes Byrling tilldelades Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2021 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Båda forskarna uppmärksammades för forskning som kan leda till individualiserad cancerbehandling. Johannes Byrling har i...

Patienter känner sig otrygga i vårdkedjan

I en undersökning av patienter i Västra Götaland är det många som tycker att vården brister. Rapporten bygger på klagomål till regionens patientnämnder. Det klagas bland annat på dåligt ansvarstagande och att patienter själva måste koordinera sin vård. Det innebär att...

Pin It on Pinterest