Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Tidig upptäckt av cancer via blodprov börjar testas

av | 17 augusti, 2021 | Cancer generellt, Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Förra hösten rapporterade vi om nya metoder under utveckling som möjliggör att genom blodprov kunna upptäcka cancer i ett tidigt skede. Nu är detta ett steg närmare i och med att patienttestning påbörjas i USA.

Det är företaget Immunovia som har fått godkänt att påbörja patienttestning i USA och som därmed kan börja sälja sitt test IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer där.

”Vi är mycket glada över att ha uppnått denna viktiga milstolpe och att kunna lansera det första icke-invasiva, mycket noggranna blodtestet som kan bidra till att bukspottkörtelcancer upptäcks i tidiga stadium. Testet fyller ett stort kliniskt behov och vår ambition är att göra testet tillgängligt för patienter i alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. Som ett första steg lanserar vi testet i den familjära/ärftliga högriskgruppen”, säger Patrik Dahlen, Immunovias VD.

Testet är ett så kallat laboratorieutvecklat test som blir det första blodtestet på marknaden avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Genom igenkänning av biomarkörsignaturer, eller sjukdomstecken i blodet, har testet potential att kraftigt öka överlevnaden för patienterna tack vare tidigare upptäckt av bukspottkörtelcancer, när kirurgiskt ingrepp fortfarande är möjligt.

Lär vår artikel från November här:
>>> Spännande ny teknologi för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

Om PALEMAs artiklar

Det händer ibland att vi skriver artiklar om ett specifikt företag, en specifik organisation eller en specifik produkt. Vi tar aldrig emot någon ersättning för att skriva artiklar utan vi skriver enbart om det som vi bedömer vara av intresse för våra läsare. Likaså om vi länkar till en specifik sida så är det för att vi bedömer informationen där vara av intresse för våra läsare, inte för att vi får betalt för det.

Våra olika policyer, bland annat sponsor- och samarbetspolicy finns att läsa här.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest