CancerCommons är ett ideellt nätverk av patienter, läkare och forskare med syfte att identifiera de bästa behandlingsalternativen för cancerpatienter och deras behandlande läkare. Medlemmar i nätverket skapar tillsammans och delar en gemensam kunskapsbas genom att att delge erfarenheter och reslutat av behandlingar och kliniska studier. Som patient kan du få stöd information om de senaste behandlingarna via nätverket. Läs mer på CancerCommons hemsida

 

Pin It on Pinterest

Share This