Verksamhetsberättelse
Cancerföreningen PALEMA är enligt stadgarna en intresseförening för personer som har eller har haft cancer i PAncreas (bukspottkörtel), Lever/galla, MAgsäck/matstrupe, samt för anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar.

PALEMA’s ändamål och uppgift är att verka för att förebygga, bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, magsäck och matstrupe samt att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.
Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är:

 • Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige.
 • Erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet med patienter och
  anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation
 • Bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomarna och dess följder.
 • Informera och påverka beslutsfattare i syfte att uppnå hög prioritet för dessa
  sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Anskaffa ekonomiska medel i syfte att främja forskning, utveckling och utbildning
  som ligger i linje med föreningens ändamål.

PALEMA är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

Föreningen hade 132 betalande medlemmar per den 1 jan 2017 och 361 betalande medlemmar per den 31 dec 2017. Medlemmarna finns i hela Sverige, dock mest i Storstockholmsområdet och i södra och västra Sverige. Medlemstillväxten har således ökat med 275% under 2017 vilket vi i styrelsen är klart nöjda med.

Läs mer: Verksamhetsberättelsen för 2017 (.pdf)

Pin It on Pinterest

Share This