Palema arrangerar tillsammans med NREV (Nationella kvalitets registret för esofagus-ventrikelcancer en temadag som går under namnet – “Vägen tillbaka”. Temadagen som går av stapeln den 28 oktober 2016 handlar om rehabilitering efter kurativt syftande behandling av esofagus-ventrikelcancer.

Program för dagen

Start 09.00 Frukost (kaffe, macka, smoothie/juice)

 • 09.30 Moderator hälsar välkomna. Går igenom programmet.
 • 09.35 Varför en temadag om cancer rehab? Syftet med dagen. Formulera problemet. Hur ser det ut idag för vår patientgrupp? Ny vårdprogramstext. (Michael H)
  Film ca 2 min
 • 09.50 Cancer rehabilitering ur ett allmänt perspektiv (Gunnar Eckerdal)
 • 10.15 Ska vi leta recidiv? (Magnus Nilsson)
 • 10.50 fika kaffe+kaka
 • 11.05 Tema: Kroppens återhämtning efter kirurgi,
  * Film ca 45 sek
  * Introduktion, reflektioner från patienter
  * Fysisk återhämtning. Fysioterapi, vanliga problem, lönar sig träning inför kirurgi? Vilken roll ska fysioterapeuten ha i uppföljning? (Monika Fagervik-Olsen)
  * Mat och nutrition, Vilka råd ska vi ge till patient och anhöriga? Hur kan vi göra maten mer tilltalande? (Lena Martin)
 • 12.30 Lunch
 • 13.15 Tema: Psykosocial uppföljning,
  * Film
  * Själens återhämtning (Wikman)
  * Hur hittar man tillbaka till ett normalt liv? (Eckerdal)
 • 14.20 Tema: Hur ska vi nå målen med rehab?
  * Hur ska vi organisera uppföljning? Individualiserad uppföljning? KSSK roll? (Marlene Malmström, Pernilla Lagergren) 35min
 • 15.15 Sammanfattning av dagen

Pin It on Pinterest

Share This