Vi vill inte vara den bortglömda cancern längre

av | 3 februari, 2021 | PALEMA i media, Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer) | 0 Kommentarer

Cancer i bukspottkörteln har en dålig prognos. Endast en av elva överlever. Tumörerna hittas ofta sent och i majoriteten av fallen kan patienterna inte behandlas för att bota, utan erbjuds palliativ vård. Här delar tre personer med sig av sina erfarenheter.

PALEMAs cancerdiagnoser tillhör de dödligaste cancerdiagnoserna där tidig upptäck är av extra vikt för att öka chanserna för överlevnad! Pankreascancer är den allra värsta.

I samband med Världscancerdagen den 4 februari 2021 publiceras en hel tidning om Kampen mot cancern – såväl i digital som tryckt form – bland annat i Svenska Dagbladet.

I en av artiklarna medverkar PALEMAs ordförande Eva Backman, sekreterare Sten B Carlson och medlem Mats Johansson och delar med sig av sina erfarenheter.

Det är mycket bra att medvetenheten om cancer i allmänhet och PALEMAs cancerdiagnoser i synnerhet uppmärksammas mer. Mer uppmärksamhet kan i förlängningen innebära mer pengar till forskning om nya behandlingar och tidig upptäckt!

Kampen Mot Cancern

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This