Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Viktig upptäckt om inflammation och oxidativ stress vid övre GI-cancer

av | 2 augusti, 2022 | Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer), Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Cancer i magsäck och matstrupe börjar ofta med inflammationer och nu har forskare funnit att DNA förstörs av oxidativ stress. Oxidativ stress är vad som sker när kroppen producerar fria radikaler på ett okontrollerat sätt.
Forskare vid amerikanska Van Andel Institute har identifierat orsaken till att DNA blir skadat och i förlängningen kan orsaka cancer, och även specifikt för cancer i övre GI. Den oxidativa stressen kommer som en följd av långvariga inflammatoriska tillstånd och stör processen av korrekt DNA framställning. Det leder till att den genetiska koden får en felaktig blandning med cancer som ett värsta resultat.

Huvudförfattaren till studien, Gerd Pfeifer, säger att ökad kunskap  om kopplingarna mellan inflammationer och cancer kommer att leda till effektivare metoder för att stoppa cancern.

Biotech
Tekniken som används vid upptäckter av skadat DNA, kallas ”Circle damage sequencing” och går ut på att i laboratorium reproducera felaktigt DNA i tillräckligt stora mängder för att kunna avgöra vad som är felet. I ett lyckat försök med melanom kunde de visa att DNA var skadat av solstrålar och inte bara genom kopierat DNA, som tidigare var ansett som orsaken.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Läkarförbundet har ändrat sig – vill följa Danmarks vårdgaranti

Läkarförbundet har ändrat sig – vill följa Danmarks vårdgaranti

Läkarförbundet har inte alltid varit positiv till en vårdgaranti men vill nu se en förkortning av gränsen för bedömning och undersökning. Den är nu på 90 dagar men läkarförbundet vill korta den till 60 dagar. Danmark är förebilden för förbundet och anser att landets vårdgaranti har bidragit till att förkorta köerna under 2000-talet.

läs mer

PALEMA Nyhetsbrev juli 2022

Välkommen till PALEMAs nyhetsbrev för juli 2022. Här kan ni läsa en sammanfattning av vad som hänt under det gångna kvartalet, samt lite om vad som är på gång framöver!

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest