World pancreatic cancer day 2017

Världspankreascancerdagen, WPCD, 2017

Världspankreascancerdagen den 16 november 2017 syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling, tidig upptäckt och möjlighet till emotionellt stöd!

World Pancreatic Cancer Day, WPCD är ett sätt uppmärksamma drabbades utsatta läge och skapa opinion för till exempel ökade forskningsanslag. Dagen genomförs sedan 2014 i mitten av november. Patientföreningen PALEMA har medverkat i WPCD sedan 2015.

Fler patientföreningar och ideellt verksamma organisationer samverkar idag inom World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC, i syfte att få till stånd en radikal förbättring vad avser behandling av pankreascancer och stöd för drabbade. Sedan 2015 är WPCC idégivare och motor för WPCD.

Pankreascancer är en av de cancerformer som har utvecklats sämst av alla cancerformer som behandlas i världen. Femårsöversöverlevnaden efter diagnos har endast marginellt förbättrats från ca 4% sedan slutet av 1900-talet till idag som bäst 5 – 6%.

WPCD 2017

I år genomförde vi WPCD som ett internetevent tillsammans med våra sponsorer; Immunovia, Celgene och Shire. Vi har publicerat ett antal filmade intervjuer på den här sidan. Det är olika aktörer som har koppling till pankreascancer, både drabbade och forskare.

Med anledning av Världspankreascancerdagen deltog föreningens ordförande, Carl M Hamilton, i en tvådagars konferens i Lund. Konferensen inleddes med en disputation om biomarkörer i pankreascancer. Därefter följede ett möte om nuläget, framtiden, kontaktsjuksköterskans roll, värdet av en patient-anhörigorganisation (Palema) med mera.

På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm uppmärksammade pankreaspersonalen dagen genom en särskild samling. Alla bar det lila bandet.

PALEMAs verksamhet bygger helt på frivilliga och ideella krafter. Ju fler medlemmar, desto starkare blir vi. Bli medlem i PALEMA du också. Det kostar bara 100 kr/år.

Carl M Hamilton – Ordförande för Cancerföreningen PALEMA berättar om föreningen.

Katarina Johansson – Ordförande i Nätverket mot Cancer talar om vikten av tidig diagnos av cancer.

Daniel Öhlund, M.D., Ph.D. – forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Han berättar här om sin forskning om pankreascancer.

Liv Heike – Processledare för kontaktsjuksköterskor, kss, på RCC Stockholm Gotland.

Ralf Segersvärd – Överläkare , f.d. pankreaskirurg, och chef med bred och lång erfarenhet inom pankreasområdet.

Sponsorer

World pancreatic cancer day

World pancreatic cancer day
16 November 2017

 

p

Mer information

Filmer om Pankreascancer

Ladda ned lila bandet

Kommande aktiviteter

jan
27
tor
18:00 Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
jan 27 kl. 18:00 – 19:30
Digitalt Närstående- och Anhörigmöte @ Digitalt möte
Välkommen till våra digitala Närstående- och Anhörigmöte som har fokus på den som står bredvid den cancersjuke. Vi tror att det är viktigt att fokusera på dessa personer också. Vi har många registrerade närstående och[...]
feb
4
fre
09:30 Världscancerdagen 2022 @ Digitalt möte
Världscancerdagen 2022 @ Digitalt möte
feb 4 kl. 09:30 – 12:30
Världscancerdagen 2022 @ Digitalt möte
Tema: Jämlik Vård Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och[...]
feb
16
ons
17:00 Årsmöte – digitalt @ Digitalt årsmöte
Årsmöte – digitalt @ Digitalt årsmöte
feb 16 kl. 17:00 – 19:00
Årsmöte för PALEMA 2022 kommer att hållas helt digitalt. Information skickas ut till alla medlemmar i slutet av Januari.
mar
10
tor
18:00 Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
mar 10 kl. 18:00 – 19:30
Digitalt Närstående- och Anhörigmöte @ Digitalt möte
Välkommen till våra digitala Närstående- och Anhörigmöte som har fokus på den som står bredvid den cancersjuke. Vi tror att det är viktigt att fokusera på dessa personer också. Vi har många registrerade närstående och[...]
mar
29
tis
18:00 Prata med PALEMA @ Digitalt möte
Prata med PALEMA @ Digitalt möte
mar 29 kl. 18:00 – 19:30
Prata med PALEMA @ Digitalt möte
Digitalt medlemsmöte Cancerföreningen PALEMA presenterar: Prata med PALEMA Varmt välkommen att delta i vårt informella, digitala medlemsmöte torsdagen 29 mars, 2022. Talare och program presenteras lite längre fram! Dag: Torsdagen den 29 mars 2022 klockan[...]
apr
19
tis
18:00 Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
apr 19 kl. 18:00 – 19:30
Digitalt Närstående- och Anhörigmöte @ Digitalt möte
Välkommen till våra digitala Närstående- och Anhörigmöte som har fokus på den som står bredvid den cancersjuke. Vi tror att det är viktigt att fokusera på dessa personer också. Vi har många registrerade närstående och[...]

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla
PALEMA - Anhöriga

Pin It on Pinterest

Share This