Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
World pancreatic cancer day
  1. Home
  2.  » World pancreatic cancer day 2017

World pancreatic cancer day 2017

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Världspankreascancerdagen, WPCD, 2017

Världspankreascancerdagen den 16 november 2017 syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling, tidig upptäckt och möjlighet till emotionellt stöd!

World Pancreatic Cancer Day, WPCD är ett sätt uppmärksamma drabbades utsatta läge och skapa opinion för till exempel ökade forskningsanslag. Dagen genomförs sedan 2014 i mitten av november. Patientföreningen PALEMA har medverkat i WPCD sedan 2015.

Fler patientföreningar och ideellt verksamma organisationer samverkar idag inom World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC, i syfte att få till stånd en radikal förbättring vad avser behandling av pankreascancer och stöd för drabbade. Sedan 2015 är WPCC idégivare och motor för WPCD.

Pankreascancer är en av de cancerformer som har utvecklats sämst av alla cancerformer som behandlas i världen. Femårsöversöverlevnaden efter diagnos har endast marginellt förbättrats från ca 4% sedan slutet av 1900-talet till idag som bäst 5 – 6%.

WPCD 2017

I år genomförde vi WPCD som ett internetevent tillsammans med våra sponsorer; Immunovia, Celgene och Shire. Vi har publicerat ett antal filmade intervjuer på den här sidan. Det är olika aktörer som har koppling till pankreascancer, både drabbade och forskare.

Med anledning av Världspankreascancerdagen deltog föreningens ordförande, Carl M Hamilton, i en tvådagars konferens i Lund. Konferensen inleddes med en disputation om biomarkörer i pankreascancer. Därefter följede ett möte om nuläget, framtiden, kontaktsjuksköterskans roll, värdet av en patient-anhörigorganisation (Palema) med mera.

På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm uppmärksammade pankreaspersonalen dagen genom en särskild samling. Alla bar det lila bandet.

PALEMAs verksamhet bygger helt på frivilliga och ideella krafter. Ju fler medlemmar, desto starkare blir vi. Bli medlem i PALEMA du också. Det kostar bara 100 kr/år.

Carl M Hamilton – Ordförande för Cancerföreningen PALEMA berättar om föreningen.

Katarina Johansson – Ordförande i Nätverket mot Cancer talar om vikten av tidig diagnos av cancer.

Daniel Öhlund, M.D., Ph.D. – forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Han berättar här om sin forskning om pankreascancer.

Liv Heike – Processledare för kontaktsjuksköterskor, kss, på RCC Stockholm Gotland.

Ralf Segersvärd – Överläkare , f.d. pankreaskirurg, och chef med bred och lång erfarenhet inom pankreasområdet.

Sponsorer

World pancreatic cancer day

World pancreatic cancer day
16 November 2017

 

p

Mer information

Filmer om Pankreascancer

Se filmerna på YouTube

Ladda ned lila bandet

Pin It on Pinterest