Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner PALEMAs informationsmaterial, broschyrer och flygblad om PALEMA och diagnosen Pankreascancer.

Under 2018 kommer vi även ta fram broschyrer för cancer för Lever/galla och för Mage- & matstrupe. Vi kommer också att uppdatera hemsidan om gallacancer.

Ladda ner folder om PALEMA (pdf)
Ladda ner folder om PALEMA (pdf)
Ladda ner folder om pankreascancer (pdf)
Ladda ner folder om pankreascancer (pdf)
Ladda ner flygblad om pankreascancer (pdf)
Ladda ner flygblad om pankreascancer (pdf)

Livet däremellan

14 konkreta idéförslag från cancerpatienter och deras närstående på hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre hälsa, sjukvård och omsorg.

Läs mer (pdf)