Regional avdelning Väst – PALEMA

Lokalavdelningen PALEMA Väst jobbar utifrån PALEMAs stadgar och driver frågor av vikt för föreningens medlemmar anpassat till de lokala förutsättningarna. Vårt arbete fokuseras på:

  • att bygga upp kontakter med olika verksamheter, t ex professionen (läkare, kon-taktsjuksköterskor, dietister m fl.), Regionalt Cancercentrum (RCC), universitet/hög-skolor, forskare, andra patientföreningar som kan vara viktiga kontakter för att kunna driva medlemmarnas frågor.
  • att ordna möten med dessa verksamheter, om t.ex. utveckling av behandlingsmetoder och läkemedel.
  • att anordna stöd- och kontaktgrupper för att inom dessa kunna ta upp frågor som patienter och anhöriga/närstående själva har erfarenhet av och utifrån detta kunna ge stöd och hjälp åt varandra. Frågor om val av behandlingsform och andra frågor av medicinsk art skall inte diskuteras i gruppen, utan tas upp vid de möten som patienter och anhöriga/närstående har med sin vårdgivare.

Aktuellt från PALEMA Väst

Kontakta PALEMA Väst

PALEMA lagrar ovanstående uppgifter som du lämnar för att kunna administrera din förfrågan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och inte lämnas vidare till någon annan part förutom de du ger oss tillstånd att lämna vidare till. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med föreningens integritetspolicy här.

Kontakt

PALEMA Väst
Göteborg
E-post: vast@palema.org

 

Info om stödgrupper

Kommande aktiviteter PALEMA Väst

nov
25
mån
18:00 Medlemsmöte PALEMA Väst @ Scandic Crown
Medlemsmöte PALEMA Väst @ Scandic Crown
nov 25 kl. 18:00 – 20:00
Medlemsmöte PALEMA Väst @ Scandic Crown
Du inbjuds till medlemsmöte måndagen 25 november 2019. Mötet innehåller följande föredrag: Återhämtning efter pankreasoperation (bukspottkörtel). Studie av sjuksköterskan Thomas Andersson. Studie av biomarkörer i blodet. Studie av forskaren Johan Bourghardt Fagman. Träning inför esofagusoperation[...]

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla