Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Blåljuscancer
 1. Home
 2.  » 
 3. HomeCancerdiagnoserna
 4.  » Blåljuscancer

Blåljuscancer

Cancerföreningen PALEMA har lanserat och även varumärkesskyddat begreppet Blåljuscancer för att kräva förbättringar inom diagnoserna pankreascancer (bukspottkörtelcancer), lever-/gallvägscancer samt magsäck-/matstrupscancer.

Diagnoserna är bland de mest dödliga cancerformerna. Därför anser vi det vara nödvändigt med ett snabbspår till behandling. Det krävs ett ökat fokus på tidig upptäckt och specialiserad behandling.

Det handlar om åtgärder som borde vara självklara men som måste bli verklighet nu!

Vad är Blåljuscancer?

En AKUT sjukdom som kräver ett SNABBSPÅR till vården och där man behandlas av SPECIALISTER på respektive diagnos!

Mer än hälften av de personer som idag insjuknar i ovanstående diagnoser har så omfattande tumörväxt vid diagnostillfället att ingen botande behandling kan erbjudas utan endast palliativ.

I Sverige är tiden från diagnos till behandling ofta för lång, vilket gör att man inte kan uppfylla angiven tid inom SVF (Standardiserat Vårdförlopp) i någon av vårdens regioner. För vissa andra cancerdiagnoser kan man komma på drop-in tider och få bedömning inom två veckor.

Tidig upptäckt och snabb behandling är nödvändigt!

Vårt mål år att våra cancerdiagnoser ska klassas som Blåljuscancer och därmed behandlas som akuta tillstånd.

De bortglömda cancerdiagnoserna

Cancerformerna inom PALEMA kallas ibland för “de bortglömda cancerdiagnoserna” eftersom de i antal är relativt få, men desto dödligare. Den genomsnittliga överlevnaden för dessa diagnoser sett över 5 år är mellan 8 och 25 % beroende på diagnos. För flera andra cancerformer är överlevnaden upp till ca 90%. I genomsnitt överlever 70% av alla som diagnosticerats med cancer!

PALEMAs cancerformer är svårupptäckta och kräver en tidig diagnos för att ge bästa möjliga behandlingsresultat. De har även en snabb spridning och kräver ofta stora medicinska insatser.

Vi har tyvärr sett att många med våra diagnoser har avlidit på grund av att de varit tvungna att vänta i vårdköer.

Trots detta bedrivs sorgligt nog mindre forskning inom våra diagnoser jämfört med de vanligaste cancerdiagnoserna.

Våra krav

Det innebär en att en mängd förbättringar måste göras omedelbart. Detta är våra åtta viktigaste krav:

 1. Klassa våra diagnoser som som akuta tillstånd.
 2. Snabbare upptäckt av cancerdiagnoserna.
 3. Alla fastställda diagnoser ska tas upp i nationellt MDK (Multidisciplinär konferens) där specialister och professionen diskuterar behandlingsalternativ.
 4. Våra diagnoser ska behandlas på ett fåtal rikstäckande specialiserade centra. Diagnoserna innebär ofta komplicerade operationer och behandlingar.
 5. Operationerna och behandlingarna ska utföras av specialiserade och certifierade läkare/annan vårdpersonal.
 6. För att bli certifierad ska man ha genomgått specialistutbildning.
 7. Patienten ska ha ett dygnet runt, året runt journummer till specialistvården
 8. Alla variabler för våra diagnoser ska rapporteras till kvalitetsregistret.

Ni kan läsa mer om varje punkt samt läsa om ytterligare önskemål som vi har utöver dessa krav i den fördjupande informationen.

  Pin It on Pinterest