Stöd oss på Palemas patientförening

PALEMA är den första svenska patientföreningen som ger stöd till dem som fått cancer i övre buken, dvs i pankreas (bukspottkörteln), levern/gallan, magsäcken eller matstrupen.

Behandlingsresultaten av dessa cancerformer har inte utvecklats lika väl som för många andra cancerrelaterade sjukdomar. En förklaring är att ”våra” sjukdomar inte har prioriterats när forskningsanslag har fördelats. En av föreningens uppgifter är att förändra detta! Vi behöver ditt stöd för att kunna förändra detta.

Erfarenheten från andra patientföreningar visar att en stark och aktiv patient­ förening, som bl. a. driver opinionsfrågor, leder till förbättrad vård och förbättrade behandlingsresultat inte minst pga ökade anslag till forskning.

Föreningens röst och verksamhet ska göra skillnad för direkt och indirekt drabbade och i vården!

Vad kan vi göra för dig?
Svensk cancersjukvård håller hög klass. Likväl finns ett stort behov av en Patientförening som kan driva viktiga patientfrågor gentemot politiker och instutioner som förbättrar vården för oss som patienter och samtidigt ta vara på din och andras erfarenheter och erbjuda verktyg/forum där du eller närstående kan mötas på ett mer personligt plan. Exempel är:

  • Vi stödjer kontaktverksamhet mellan drabbade och närstående i syfte att dela erfarenheter och stötta dem som är/har varit i samma situation.
  • Vi utbildar stödpersoner som genom sin erfarenhet och kompetens av våra sjukdomar vill stödja andra – individuellt eller i grupper.
  • Vi har en sluten Facebookgrupp i syfte att underlätta kontakter.
  • Vi ger synpunkter på våra sjukdomars vårdprogram i syfte att lyfta fram patientperspektivet och därmed påverka till en ännu bättre vård.
  • Vi genomför informationsmöten där PALEMAs medlemmar och professionen möts.
  • Vi finns representerade i cancersjukvårdens utvecklingsgrupper som rör våra sjukdomar.
  • Vi erbjuder en hemsida, www.palema.org, med relevanta och aktuella länkar mm.

Vad kan du göra för att ge ditt stöd?

  • Ditt medlemskap i föreningen är viktigt eftersom det ger oss legitimitet att påverka sjukvårdens beslutsfattare. Många medlemmar gör oss starkare.
  • Det finns också möjlighet för dig att engagera dig i frågor som stödjer vårt ändamål.
  • Vill du aktivt bidra i vårt arbete kontakta PALEMA via e-post; info@palema.org