PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

person holding pencil near laptop computer

Integritetspolicy

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Cancerföreningen PALEMAs integritetspolicy för personuppgifter

Cancerföreningen PALEMA (nedan: Föreningen) värnar om medlemmarnas integritet när vi hanterar personuppgifter.

 

 1. Allmänt

I Föreningens integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter Föreningen samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt medlemmarna och övriga som finns i Föreningens register (nedan gemensamt benämnda medlemmarna) kan ha kontroll över uppgifter avseende dem som sparas av Föreningen samt hur de kan kontakta Föreningen. Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Föreningen respekterar medlemmarnas integritet och deras rätt att ha kontroll över sina personuppgifter.

 

 1. Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, intresseförening för personer som har, eller har haft cancer i pancreas(bukskpottkörtel), lever, galla, magsäck eller matstrupe, samt för anhöriga/ närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar. Dess ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

Föreningens styrelse är CPUA (Centralt PersonUppgiftsAnsvarig) för behandlingen av person-uppgifter som sker inom ramen för Föreningens verksamhet. Styrelsen utser sedan ett person-uppgiftsombud som ansvarar för registret där personuppgifterna lagrats.

 

 1. Vilka personuppgifter samlas in?

De personuppgifter som Föreningen samlar in kan exempelvis vara namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer och intresseområde inom Föreningens verksamhetsfält. Föreningen kan komma att uppdatera medlemmarnas uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Kontakt- och beställningsformulär

Om du fyller i våra olika kontakt- och beställningsformulär, lagrar vi de uppgifter du anger i formuläret för att använda till att kontakta dig och svara på de frågor du efterfrågar, alternativt för att hantera beställningar, gåvor eller anmälningar till olika events.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Vi använder också cookie-filer för att kunna kontrollera statistik på webbplatsen via Google Analytics samt för att kontrollera tillfälliga pop-up rutor så att de inte repeteras mer än avsett antal gånger för en besökare.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

 1. Varför behandlar vi medlemmarnas personuppgifter?

För att Föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att:

 • Kommunicera med medlemmar (kallelser till medlemsmöten, nyhetsbrev med mera).
 • Hantera relaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, insamlingar med mera).
 • Administrera försäljning genom webbutik.

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen.
 • Föreningsadministration.
 • Deltagande i föreningens verksamhet.
 • Sammanställning av statistik och uppföljning.
 • Utbildningar arrangerade av föreningen.
 • Kontakter med medlem.
 • Besök på vår webbplats.
 • Beställningar från vår webbutik.
 • Prenumerationer på våra digitala nyhetsbrev.
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier.

 

 1. Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen kan dela med sig av information till företag som behandlar data på uppdrag av Föreningen. Detta för att Föreningen ska kunna genomföra exempelvis distribution av e-post. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Den som får sådant uppdrag kallas Personuppgiftsbiträde. Föreningen förbinder sig att ha giltiga person-uppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Exempel på extern part som Föreningen delar information till är Rodina AB (MyClub) som administrerar Föreningens medlemsregister.

 

 1. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

I och med att medlem lämnar personuppgifter till Föreningen registreras och lagras uppgifter om dem för att behandlas för angivna ändamål. Den rättsliga grunden för personuppgifts-behandling är uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

 1. Hur länge sparar vi medlemmarnas personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

 1. Vilka rättigheter har medlemmarna?

Medlemmarna har rättigheter när det gäller sina personuppgifter och de har möjlighet att påverka sin information och vilken information vi sparar om dem. Den som är registrerad av Föreningen har flera rättigheter som de bör känna till:

 • De har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens sammanställning av sina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dem med en kopia av de personuppgifter som är registrerade.
 • De har rätt att få sina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
 • De har rätt att återkalla ett samtycke.
 • De har rätt att få sina uppgifter raderade.

Medlemmarna kan när som helst utöva sina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. De kan kontakta Föreningens styrelse för att utöva sina rättigheter.

Vidare har medlemmarna rätt att inge ett klagomål avseende Föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

 

Cancerföreningen PALEMA
Organisationsnummer: 802491-0823
Postadress: Box 1004, 181 21 Lidingö
E-postadress: info@palema.org

Antaget av Palemas styrelse 2018-06-13.

Pin It on Pinterest