Kalender

Sep
12
ons
Möte för grupperna med patienter och anhöriga/närstående @ Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler
Sep 12 kl. 16:30 – 19:00

En av de viktigaste uppgifterna i PALEMA är att erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverk-samhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.

På mötena tar vi upp frågor och talar med personer med samma eller liknande erfarenheter och därför är bara patienter och anhöriga/närstående inbjudna.

Meningen är inte att vi skall ersätta professionen utan utgöra ett komplement till denna.

Även patienter och anhöriga/närstående utanför Storstockholmsregionen är välkomna och detta gäller även sådana som inte är medlemmar i PALEMA.

Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler på Västgötagatan 2, plan 4 och vi börjar med kaffe/te 16.30

Anmälan sänds till: stockholm-gotland@palema.org

Sista anmälningsdag är: 5 september 2018

Välkomna

Sep
18
tis
Startmöte för PALEMA Väst i Göteborg @ Regionalt Cancercentrum Väst
Sep 18 kl. 16:30 – 19:00
Startmöte för PALEMA Väst i Göteborg @ Regionalt Cancercentrum Väst | Västra Götalands län | Sverige

Äntligen är det dags för oss i västra Sverige att bilda en regional avdelning av Cancerföreningen PALEMA! Vår regionala avdelning kommer att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Halland.

Mötet vänder sig till PALEMAs medlemmar och naturligtvis även till dem som ännu inte är medlemmar.

Cancerföreningen PALEMA (PAnkreas, LEver/galla, MAgsäck/matstrupe) är en patientförening för dem som drabbats av cancer i pankreas (bukspottskörteln), lever, galla, magsäck eller matstrupe. PALEMA är även till för dig som är anhörig eller närstående, för dig som är verksam inom vården för dessa diagnoser samt även för andra som vill stödja vår verksamhet.

För att bilda en regional avdelning behövs intresserade personer. Det kan vara patienter, f.d. patienter och/eller närstående samt vårdpersonal som arbetar med PALEMAs diagnoser.

Startmötet kommer förutom presentation av PALEMA att innehålla följande:

  • Läkare och sjuksköterskor verksamma inom respektive diagnosområde som informerar om hur de arbetar
  • Föreläsning av dietist
  • Presentation av RCC, Regionalt cancercentrum väst
  • Tid för lättare förtäring och frågor

PALEMA kommer att representeras av Sten B Carlson, boende i Göteborg och sekreterare i föreningen och av ordföranden Carl Hamilton.

I slutet av augusti kommer inbjudan med ett specificerat program med namngivna personer från vården men ni kan redan nu anmäla er på följande länk.

Varmt välkommen!

Cancerföreningen PALEMA och Regionalt cancercentrum väst

Datum: Tisdag den 18 september 2018 Tid 16.30–19.00 Plats: Regionalt cancercentrum väst

Medicinaregatan 18G, Göteborg Lokal Skagerak Anmälan: Anmäl dig senast den 12/9 genom att klicka på länken:

Anmälningssida hos Västra Götalandsregionen

Sep
26
ons
Styrelsemöte @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
Sep 26 kl. 16:30 – 18:30

Är du medlem, är du också välkommen att delta på styrelsemötet.

Välkommen!

Okt
24
ons
Styrelsemöte @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
Okt 24 kl. 16:30 – 18:30

Är du medlem, är du också välkommen att delta på styrelsemötet.

Välkommen!

Nov
14
ons
Möte för grupperna med patienter och anhöriga/närstående @ Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler
Nov 14 kl. 16:30 – 19:00

En av de viktigaste uppgifterna i PALEMA är att erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverk-samhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.

På mötena tar vi upp frågor och talar med personer med samma eller liknande erfarenheter och därför är bara patienter och anhöriga/närstående inbjudna.

Meningen är inte att vi skall ersätta professionen utan utgöra ett komplement till denna.

Även patienter och anhöriga/närstående utanför Storstockholmsregionen är välkomna och detta gäller även sådana som inte är medlemmar i PALEMA.

Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler på Västgötagatan 2, plan 4 och vi börjar med kaffe/te 16.30

Anmälan sänds till: stockholm-gotland@palema.org

Sista anmälningsdag är: 7 november 2018

Välkomna

Dec
3
mån
Styrelsemöte @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
Dec 3 kl. 16:30 – 18:30

Är du medlem, är du också välkommen att delta på styrelsemötet.

Välkommen!

Jan
9
ons
Möte för grupperna med patienter och anhöriga/närstående @ Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler
Jan 9 kl. 16:30 – 19:00

En av de viktigaste uppgifterna i PALEMA är att erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverk-samhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.

På mötena tar vi upp frågor och talar med personer med samma eller liknande erfarenheter och därför är bara patienter och anhöriga/närstående inbjudna.

Meningen är inte att vi skall ersätta professionen utan utgöra ett komplement till denna.

Även patienter och anhöriga/närstående utanför Storstockholmsregionen är välkomna och detta gäller även sådana som inte är medlemmar i PALEMA.

Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler på Västgötagatan 2, plan 4 och vi börjar med kaffe/te 16.30

Anmälan sänds till: stockholm-gotland@palema.org

Sista anmälningsdag är: 2 januari 2019

Välkomna

Jan
24
tor
Styrelsemöte @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
Jan 24 kl. 16:30 – 18:30

Är du medlem, är du också välkommen att delta på styrelsemötet.

Välkommen!

Feb
14
tor
Styrelsemöte @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
Feb 14 kl. 16:30 – 18:30

Är du medlem, är du också välkommen att delta på styrelsemötet.

Välkommen!

Mar
6
ons
Årsmöte @ RCC, Stockholm/Gotland
Mar 6 kl. 17:00 – 19:00