Regional avdelning Stockholm-Gotland – PALEMA

Med anledning av Världspankreascancerdagen den 15 november 2018 anordnade vi ett seminarium i Stockholm

Talare var

  • Elena Rangelova, pankreaskirurg på Karolinska berättar om nya svenska resultat om idag tillgänglig behandling för dessa avancerade tumörer.
  • Tina Gustavell, doktorand och omvårdnadsansvarig vid Karolinska Institutet, presenterar resultat om en mobilapp för patienter.
  • Daniel Öhlund, onkolog och forskare på Umeå universitet/Norrlands sjukhus på temat – När finns det ett blodprov för tidig upptäckt av pankreascancer?
  • Ralf Segersvärd, fd pankreaskirurg och verksamhetschef på Karolinska Sjukhuset Huddinge, numer verk-samhetsutvecklare på RCC Stockholm-Gotland.
  • Johan Haux, onkolog, ordförande i svenska studiegruppen för pankreascancerforskning (SSPAC). Immunterapi mot cancer – är vi där snart?

Filmer från seminariet kommer inom kort.


Regionala avdelningen PALEMA Stockholm-Gotland jobbar utifrån PALEMAs stadgar och driver frågor av vikt för föreningens medlemmar anpassat till de lokala förutsättningarna. Vårt arbete fokuseras på:

  • att bygga upp kontakter med olika verksamheter, t ex professionen (läkare, kon-taktsjuksköterskor, dietister m fl.), Regionalt Cancercentrum (RCC), universitet/hög-skolor, forskare, andra patientföreningar som kan vara viktiga kontakter för att kunna driva medlemmarnas frågor.
  • att ordna möten med dessa verksamheter, om t.ex. utveckling av behandlingsmetoder och läkemedel.
  • att anordna stöd- och kontaktgrupper för att inom dessa kunna ta upp frågor som patienter och anhöriga/närstående själva har erfarenhet av och utifrån detta kunna ge stöd och hjälp åt varandra. Frågor om val av behandlingsform och andra frågor av medicinsk art skall inte diskuteras i gruppen, utan tas upp vid de möten som patienter och anhöriga/närstående har med sin vårdgivare.

Aktuellt från PALEMA Väst

Kontakta PALEMA Väst

PALEMA lagrar ovanstående uppgifter som du lämnar för att kunna administrera din förfrågan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och inte lämnas vidare till någon annan part förutom de du ger oss tillstånd att lämna vidare till. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med föreningens integritetspolicy här.

Kontakt

PALEMA Stockholm-Gotland
Västgötagatan 2, 4tr
Stockholm (RCC)
E-post:
stockholm-gotland@palema.org 

 

Info om stödgrupper

World pancreatic cancer day World pancreatic cancer day
15 November 2018
Läs mer

Kommande aktiviteter PALEMA Stockholm-Gotland

okt
14
mån
16:30 Styrelsemöte den 14/10 @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
Styrelsemöte den 14/10 @ I RCC Stockholm/Gotlands lokaler
okt 14 kl. 16:30 – 19:00
Är du medlem, är du också välkommen att delta på styrelsemötet. Vi behöver fler som engagerar sig och hjälper till eller kommer med ideer! Välkommen!    

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla