Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Om PALEMA

PALEMA är den första och hittills enda svenska cancerförening för dem som fått cancer i övre buken, dvs i pankreas (bukspottkörteln), levern, gallvägarna, magsäcken eller matstrupen. Det är även en förening för anhöriga och närstående samt för professionen. PALEMA startade verksamheten vintern 2015.

Behandlingsresultaten av dessa cancerformer har inte utvecklats lika väl som för många andra cancerrelaterade sjukdomar. En förklaring är att ”våra” sjukdomar inte har prioriterats när forskningsanslag har fördelats. En av föreningens uppgifter är att förändra detta!

Erfarenheter från andra patientföreningar visar att en stark och aktiv patientförening, som bl. a. driver opinionsfrågor, leder till förbättrad vård och förbättrade behandlingsresultat inte minst pga ökade anslag till forskning. Föreningens röst och verksamhet ska göra skillnad för direkt och indirekt drabbade och i vården!

PALEMAs ändamål och uppgift är att verka för att förebygga, bekämpa och mildra effekterna samt att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade. Cancerföreningen verkar ideellt och är beroende av medlemskap och gåvor.

Välkomna att se en kort introduktionsfilm med vår ordförande här intill.

Under Om PALEMA hittar du följande:

Organisation

Se hur PALEMA är organiserat, vem som ingår i Styrelsen med mera.

Stadgar

Läs alla stadgar för Cancerföreningen PALEMA.

Protokoll

Verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll med mera.

Policy

Se vilka olika riktlinjer vi jobbar inom.

Filmer

Se vad för olika filmer som finns publicerade och var ni hittar dessa.

Nätverk

Här kan ni se vilka olika organisationer och övriga som vi samarbetar med..

PALEMAvänner

PALEMAvänner är de privatpersoner som har valt att stödja PALEMA som månadsgivare.

Partners och sponsorer

Här har vi företag och andra som stödjer PALEMAs verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest