Regional avdelning Syd – PALEMA

Med anledning av Världspankreascancerdagen den 15 november 2018
kommer Cancerföreningen PALEMA att anordna ett seminarium i Lund.

Tiderna är preliminära än så länge
“Föreläsningssal 3, C-Blocket” på Lunds Universitetssjukhus (LUS), adress: Entrégatan 7  kl 17-20.

Programmet är inte klart än, men håll utkik här på vår sida om WPCD 2018.


Regional avdelningen PALEMA Syd jobbar utifrån PALEMAs stadgar och driver frågor av vikt för föreningens medlemmar anpassat till de lokala förutsättningarna. Vårt arbete fokuseras på:

  • att bygga upp kontakter med olika verksamheter, t ex professionen (läkare, kon-taktsjuksköterskor, dietister m fl.), Regionalt Cancercentrum (RCC), universitet/hög-skolor, forskare, andra patientföreningar som kan vara viktiga kontakter för att kunna driva medlemmarnas frågor.
  • att ordna möten med dessa verksamheter, om t.ex. utveckling av behandlingsmetoder och läkemedel.
  • att anordna stöd- och kontaktgrupper för att inom dessa kunna ta upp frågor som patienter och anhöriga/närstående själva har erfarenhet av och utifrån detta kunna ge stöd och hjälp åt varandra. Frågor om val av behandlingsform och andra frågor av medicinsk art skall inte diskuteras i gruppen, utan tas upp vid de möten som patienter och anhöriga/närstående har med sin vårdgivare.

Nyheter PALEMA Syd

11 oktober, 2018

Nyhetsbrev nr 2 från Cancerföreningen PALEMA

Detta är vårt andra nyhetsbrev till dig som är medlem i Cancerföreningen PALEMA. Styrelsens ambition är att då och då berätta om vad som händer i […]
5 april, 2018

Har du fler nära släktingar (med blodsband) som har fått pankreascancer (bukspottkörtelcancer) och/eller funderar du över om du är i en riskzon att själv utveckla pankreascancer – LÄS DETTA!

I det Nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer rekommenderar vården de personer som har fler familjemedlemmar som drabbats av pankreascancer att de undersöker om de har förhöjd risk […]
4 april, 2018

Välkommen – PALEMA Syd möte tisdagen den 17 april!

Du som redan är medlem eller som kan ha intresse av att bli det inbjuds till PALEMA Syd möte. Dag: Tisdagen den 17/4 kl. 17.30 – […]
Kontakta PALEMA Syd

Kontakt

PALEMA Syd

E-post: syd@palema.org