Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Var med och påverka cancervården i Skåne

av | 22 april, 2022 | Forskning, Cancer generellt

Skåne University Hospital Cancer Centre behöver din hjälp med att se vården ur patienters och närståendes perspektiv för att definiera hur framtidens cancervård ska utformas. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och projekt, vara en aktiv part i diskussioner och workshops samt identifiera patienters och närståendes behov. Ansökan senast 27/4. De söker personer från Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Annonsen:

Vi söker dig som är eller har varit patient eller närstående
Du ska:
• Kunna se vården ur flera olika perspektiv.
• Ha en drivkraft att vilja utveckla.
• Ha en god kommunikativ förmåga.
• Vara van vid att delta på digitala möten.

grupp diskussion

Så här söker du

Skriv en kort beskrivning om varför du tycker det är viktigt med ett referensråd för patienter och närstående. Mejla detta tillsammans med ditt namn och ålder till succ@skane.se senast den 27 april. När ansökningstiden gått ut genomförs intervjuer utifrån ett urval av inkomna ansökningar. Inför start av uppdraget får representanterna en kort introduktion.
Har du frågor kan du kontakta projektledare Viktoria Sjöström på nummer 046-17 45 85 eller cancersamordnare Malin Peterson på nummer 046-17 29 63.

Ersättning

Du får ersättning enligt Region Skånes fastställda
ersättningsmodell vid patient- och närståendemedverkan.
Uppdraget innebär möte cirka en gång i månaden och varar upp till två år. Referensgruppen kommer att bestå av sju representanter.

Om organisationen

Skåne University Hospital Cancer Centre är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård och ASIH inom primärvården.
Centrumet arbetar för snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter, ökad delaktighet för patienten och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest