Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar. Vår nystartade...

Harvard ger råd om kosttillskott

Det är svårt att veta vilka kosttillskott som fungerar och är bra att ta. Harvard har tagit fram råd som gäller enligt vetenskaplig expertis. Det slår hål på en del myter som tillverkarna av tillskott försöker marknadsföra. Det finns några tillskott som är viktiga,...

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och...

Kan C-vitamin och andra antioxidanter sprida cancer?

Cancerforskaren Martin Bergö har i försök visat att tillskott av antioxidanter kan öka tillväxten av cancer. Han är därför kritisk till den gamla trossatsen att antioxidanter skulle hämma cancer, vilket är en av anledningarna till att industrin för tillskott...

Kliniska läkemedelsprövningar utan remiss i Finland

Svenskar kan kontakta Docrates Cancersjukhus för att delta i kliniska läkemedelsprövningar. Det gäller läkemedel mot cancer som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är noggrant övervakade prövningar som görs under överinseende av myndigheterna. Deltagandet är gratis...

Pris till avhandling om gallvägscancer

Gjendine Voss och Johannes Byrling tilldelades Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2021 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Båda forskarna uppmärksammades för forskning som kan leda till individualiserad cancerbehandling. Johannes Byrling har i...

Pin It on Pinterest