Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Skånes Universitetssjukhus håller på att bygga upp en ny verksamhet där behandling ska kunna skräddarsys. Det gäller bland annat dödliga former av cancer. Läkemedlen kallas ATMP och ska kunna bota och vända sjukdomar där det nu saknas behandlingsmöjligheter. Alla patienter ska också erbjudas att vara med i studier.

Läkemedlen som ska användas kallas för ATMP, Avancerade Terapeutiska medicinska produkter, och är baserade på celler, vävnader och gener. Sjukhuset utför redan en ATMP-behandling på en svårbotad cancer. Tekniken går ut på att omprogrammera immunförsvaret så att det kan identifiera och döda tumörceller. Behandling med ATMP kan innebära en engångsbehandling som förväntas ge en bestående effekt. ATMP kan också vara ett alternativ för till exempel cancerpatienter, när alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda.

Cellforskning

Stor roll för forskning och sjukvård

Stefan Jovinge som är forskningschef menar att ATMP-centrat kommer att spela stor roll för framtidens forskning och sjukvård. Och han säger att insamlandet av patientdata kommer att bli avgörande för resultaten. Det behövs för att utöka träffsäkerheten i forskningsresultaten och därmed leda snabbare fram till behandlingar. Det pågår ett arbete för att skapa bra förutsättningar med hög personlig säkerhet och sekretess för patienterna. Målsättning är att alla patienter ska få ett erbjudande om att få ingå i en studie.

 

Pin It on Pinterest