Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
Dina rättigheter

Dina rättigheter

Som cancerdrabbad har du ett antal rättigheter och det är viktigt att du känner till dessa. På denna sida kommer vi att samla den information som finns samt länkar till djupare kunskap i ämnet. Sidan kommer att fyllas på med mer innehåll succesivt.

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Ämnen vi kommer att skriva om

  • Rätt till Ny medicinsk bedömning (Second opinion)
  • Rätt till kontaktsjuksköterska
  • Rätt till information
  • Rätt till medbestämmande
  • Rätt till vårdval
  • Rätt till en vårdplan
  • Rätt att läsa din journal
  • Rätt för närstående att få information
  • …och mycket mer

I väntan på att våra sidor ska bli färdiga, kan du tills vidare läsa mer hos Cancerfonden.

Pin It on Pinterest