Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
silhouette of man facing sunset

Berättelser

Här presenterar vi berättelser från de som drabbats av någon av våra cancerdiagnoser, antingen direkt eller indirekt som anhöriga/närstående.

Vi har såväl positiva berättelser om de som får bra vård och lyckas med sina behandlingar, om de som gör aktiviteter och insamlingar till förmån för drabbade – men tyvärr också en del mindre positiva berättelser om de som inte får den vård de borde ha fått eller på annat sätt blivit mindre bra behandlade av vården.

Vi anser det vara viktigt att lyfta fram alla sidor och alla berättelser, för vi måste ju se vad som är mindre bra för att kunna förändra till det bättre, vilket ju är ett av PALEMAs viktigaste mål för framtiden.

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Välj om ni vill se andra kategorier

Cancer generellt
Orolig
Misslyckad vård med katastrofala konsekvenser

Misslyckad vård med katastrofala konsekvenser

Susann har för PALEMA tidigare berättat om hur svårt det är att tvingas vara sin egen projektledare, samtidigt som man lider av cancer. Nu har även konsekvenserna av grava misstag och långa väntetider inom vården, medfört att hennes pankreascancer inte längre går att operera. Cancern är nu för långt gången, och Susann har gjort en skadeanmälan till LÖF.

Cancer generellt
Gammal man
Berättelse om besvikelse vid cancervård och att tvingas vårda själv

Berättelse om besvikelse vid cancervård och att tvingas vårda själv

En kanske alltför vanlig berättelse från Örnsköldsvik om hur vården av sjuka kan fungera i Sverige. Skribenten, vars svåger fick cancerbesked, berättar hur han har blivit behandlad och bemött. Där familjen blir tvungen att ta hand om en väldigt sjuk människa, trots att de egentligen inte orkar. Besvikelsen som de känner är mycket stor.

Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Olof Riesenfeld
Olof Riesenfeld, vice ordförande i PALEMAS styrelse, berättar sin historia.

Olof Riesenfeld, vice ordförande i PALEMAS styrelse, berättar sin historia.

Strax före jul 2011 fick jag problem att svälja och uppsökte sjukvården. Efter utredning fick jag besked om att jag hade en tumör i matstrupen. Jag genomgick därefter omfattande behandling och vård under ett års tid med fem års efterföljande kontroller. Under sjuktiden saknade jag kontakt med andra som drabbats av samma sjukdom.

Övrigt
Gomorron Sverige intervju

Gomorron Sverige intervju

Bukspottkörtelcancer – pankreascancer – är en av de få cancerformer där dödligheten ökar. Går det att motverka dödligheten? En intervju i Gomorron Sverige med Ralf Segersvärd, överläkare, pankreaskirurg och expert vid Karolinska universitetssjukhuset, samt Magnus Hulthén som drabbats av pankreascancer.

Pin It on Pinterest