Pressmeddelande

15 maj, 2016

World pancreatic cancer coalition

Den svenska cancerföreningen PALEMA, patientförening för drabbade av bl a pankreascancer, deltar tillsammans med fler än 40 systerföreningar i andra länder på ett konstituerande möte för att bilda World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC.