Att vara närstående till någon med cancer

Blodcancerfördbundet har publicerat en video med psykologen Yvonne Van De Vis Kaufmann som har egen erfarenhet av att vara närstående till någon som drabbas av cancer. Hon berättar om sina egna erfarenheter och utifrån sin profession om de olika faser man går igenom i...

Mitt år med hudcancer

Här är ett inslag från UR Play som på ett mycket bra och pedagogiskt sätt förklara den nya moderna cancerbehandlingen som även om detta handlar om hudcancer förhoppningsvis finns tillgängligt för alla cancerdiagnoser framöver. Efter att ha diagnostiserats med en...

Enkätundersökning om cancerrelaterad smärta

En forskargrupp vid Lunds universitet genomför ett forskningsprojekt för att kunna hjälpa personer med cancerrelaterad smärta. Som ett första steg vill de nu komma i kontakt med personer som har eller har haft cancer för att genomföra en enkätundersökning.  Enkäten...

Individanpassad immunterapi kan bota cancer

2018 gick nobelpriset i medicin till immunterapi mot cancer. Sara Mangsbo som är en av de forskare som jobbar med flera olika typer av immunterapier pratar här hos Malou efter 10 i TV4 om individanpassade immunterapier. Bildklipp från inslaget på TV4 Play Se...

Kära Medlem

Här publicerar vi ett brev från vår Ordförande Eva Backman till en av våra medlemmar. Anledningen är att denna medlem – tillsammans med ett stort antal andra – vittnar om dåligt bemötande av vården. Detta brev är såklart inte bara till en enstaka medlem...

Inbjudan till studie om föräldraskap och cancer

I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och en stor andel av dessa har minderåriga barn. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än...

Svåra cancerdiagnoser ska behandlas av specialister

Ett av PALEMAs krav för framtiden är att våra cancerdiagnoser ska remitteras till specialistvård direkt vid diagnos samt att de ska ta fortsatt ansvar för patienten även efter avslutad behandling. RCC (Regionala Cancercentrum i Samverkan) har sedan 2013 arbetat med...

Höstens digitala Närstående- och Anhörigmöten

Vi fortsätter med våra digitala Närstående- och Anhörigmöten och höstens datum är nu spikade. Du kan anmäla dig till dessa nu. Vår serie med möten där fokus är på den som står bredvid den cancersjuke fortsätter under hösten. Vi tror att det är viktigt att fokusera på...

Digitalt Närstående- och Anhörigmöte den 27 juli

Våra digitala Närstående- och Anhörigmöten fortsätter och nästa session blir den 27 juli. Du kan anmäla dig till den nu. Vi har nu haft ett antal möten under våren där fokus varit på den som står bredvid den cancersjuke, vi tror att det är viktigt att fokusera på...

Enkät för dig som är cancerberörd!

Det här är en undersökning som riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården. Det är en undersökning från Nätverket mot Cancer som riktar sig till...

Vad innebär palliativ vård egentligen?

Att få reda på att man är i en palliativ fas är säkerligen en chock, för såväl den drabbade som anhöriga. Men behöver det verkligen betyda att det är dags att börja planera sin begravning? Jag ska erkänna att jag själv trodde att palliativ vård betydde vård i livets...

Pin It on Pinterest