Enkät för dig som är cancerberörd!

Det här är en undersökning som riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården. Det är en undersökning från Nätverket mot Cancer som riktar sig till...

Vad innebär palliativ vård egentligen?

Att få reda på att man är i en palliativ fas är säkerligen en chock, för såväl den drabbade som anhöriga. Men behöver det verkligen betyda att det är dags att börja planera sin begravning? Jag ska erkänna att jag själv trodde att palliativ vård betydde vård i livets...

”Jag tänkte japp – nu kan vi bota cancer!”

Cancerfonden skriver i en artikel om forskaren Angelica Loskog som redan för 20 år sedan var övertygad om att det går att få immunsystemet att angripa tumörceller för att i förlängningen bota cancer. Angelica berättar: ”Nyligen var jag med i ett tv-program där jag...

Lättläst om cancer

Cancerfonden har tagit fram information om Cancer på lättläst svenska. Lär dig mer om vad cancer är, hur man upptäcker cancer och tar bort cancer. Allt förklarat på ett enkelt sätt. Exempel på ämnen på sidan: Vad är cancer? Tecken på cancer Så upptäcker man cancer Så...

Hur framtidens cancerbehandling kan se ut

Vad är precisionsmedicin egentligen. Och hur kan den påverka framtidens cancerbehandlingar? Läkemedelsbolaget Roche har tagit fram en liten animerad film som på ett enkelt sätt beskriver vad precisionsmedicin är och hur det kan komma att påverka framtidens...

Alla har rätt till en second opinion

Alla som drabbas av en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom – där cancer ingår – har rätt att få en “ny medicinsk bedömning” (även kallad second opinion). Patientlagens 8 kapitel 1 paragraf säger att: “En patient med livshotande eller...

Digitala Närstående- och Anhörigmöten

Torsdagen den 18 mars hade Cancerföreningen PALEMA sitt första Närstående- och Anhörigmöte. Vi har nu också planerat in flera under våren och ni kan anmäla er till dessa redan nu. Vi har haft stöd- och kontaktmöten tidigare men har då varit patienter och närstående...

För många är natten svåraste tiden

Cancerfonden lanserar nu en helt ny sida för patienter och närstående som behöver stöd och råd under dygnets mörka timmar. – Många upplever att natten är den svåraste tiden på dygnet. Därför startar vi en nattsida, säger Helena Torsler Andersson, samordnare på...

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för dig som behöver stöd, känner oro eller har frågor om cancer. Kanske har du fått en cancerdiagnos, har en misstanke om cancer eller är närstående till någon som berörs. Cancerrådgivningen drivs sedan 2014 av Regionalt cancercentrum...

All cancer ska upptäckas i stadium 1

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer – där PALEMA ingår – har skrivit en artikel där de kräver att larmsystem införs i vården med målet att all cancer ska upptäckas i stadium 1. Tidigt upptäckt cancer där patienten snabbt kommer i behandling,...

Han ska gå 100.000 steg för PALEMA – på en dag!

I december gick hans kollega och nära vän bort i bukspottkörtelcancer och för att hedra hennes minne och kamp så kommer ha att gå 100.000 steg på en och samma dag för att samla in pengar till PALEMA. Vi fick en ansökan om att starta en insamling till ett event som...

Filmer om cancerrehabilitering

Det finns nu ett antal korta filmer om cancerrehabilitering på 1177 som riktar sig till alla som behandlas eller har behandlats för cancer och till de som är närstående till någon som har eller har haft cancer.  Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir...

Pin It on Pinterest