Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Enkätundersökning till medlemmar som har genomgått cancerbehandling

av | 28 juni, 2024 | Cancer generellt, Forskning

Du som kan delta har erhållit cancerbehandling de senaste 3 åren och är över 18 år. Syftet är att få kunskap om dina erfarenheter och upplevelser.

Forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet vill få kunskap om patientens erfarenheter och attityder angående beslutsfattande kring cancerbehandling – dvs. bästa sätten att få del av information, möjlig nytta av beslutsstödsverktyg samt positiva och negativa erfarenheter av vården bland patienter med cancer och vårdpersonal inom cancervården.

Undersökning om att köpa medicin på nätet

Syftet är få kunskap om dina erfarenheter och upplevelser kring fyra ämnen.

  1. Den information du fått om din cancersjukdom och möjliga behandlingsalternativ samt din åsikt om den information du fått.
  2. Hur beslut har fattats om din cancerbehandling.
  3. Det eventuella värdet av hjälpmedel för att fatta beslut, exempelvis brev, broschyrer eller illustrationer. Dessa hjälpmedel kan underlätta för dig att tänka på de val du står inför samt hjälpa dig besluta om din cancerbehandling.
  4. Dina erfarenheter av den vård du fått och logistiken under behandlingstiden, det vill säga din vårdprocess.

Denna enkätstudie är en del av 4D-PICTURE-projektet. Förkortningen 4D-PICTURE är på engelska och står för ”Design-based Data-Driven Decision-support Tools: Producing Improved Cancer Outcomes Through User-Centred Research”. I detta internationella projekt arbetar forskare från åtta europeiska länder (Danmark, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike) tillsammans för att förbättra beslutfattandet kring behandling av cancer.

Här kan du läsa om mer detaljerad information om projektet:
https://4dpicture.eu/

Hur går studien till?

Deltagande patienter kommer att få fylla i frågeformuläret på sin mobiltelefon, dator eller surfplatta. All fylla i enkäten tar ca 30 minuter.

Vem kan anmäla sig?

Studien vänder sig till dig som:
• drabbats av cancer och har under de senaste 3 åren erhållit cancerbehandling.
• är över 18 år
• har tillgång till en mobiltelefon (smartphone) och internetuppkoppling
• är folkbokförd i Sverige.

Ditt deltagande är kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer detaljerad information om vad det innebär att vara forskningsperson i projektet.

Anmälan

Om Du vill ha ytterligare information om syfte eller detaljer kring undersökningarna så kan Du kontakta överläkare Elham Hedayati vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet på elham.hedayati@ki.se.

Kort bakgrund

Nätverket mot cancer har lovat onkolog Elham Hadayti på KS att skicka ut en enkät till personer som har genomgått cancerbehandling. Forskningen är godkänd av Svenska Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2024-00327-01.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest