Anhörig, Cancer generellt

Var med och påverka vården i din sjukvårdsregion!

Vården efterfrågar Patient- och Närståendeföreträdare (PNF) för att det ska finnas patientrepresentation i vårdprocessen för alla cancersjukdomar. Som det ser ut idag finns det behov av många PNF för att få patientinflytande i alla diagnoser. Genom att bli PNF har du faktiskt den möjligheten.