PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Många av våra medlemmar har problem med att kunna äta fullstora portioner mat vilket kan ställa till problem när man är ute på restaurang och man inte tillåts beställa barnportion eller halv portion som vuxen. Likaså har många problem med onormala toalettvanor som inte sällan kräver snabb tillgång till en toalett.

Nu har vi tagit fram ett kort som man kan visa upp vid dess tillfällen och som förhoppningsvis kan ge lite förståelse för problemen.

Vi kan ju självklart inte garantera att all restaurangpersonal (eller toalettinnehavare) tar hänsyn till detta, men det är i alla fall ett lite starkare bevis på problemen än om man bara försöker kommunicera det muntligen.

Texten på kortet säger följande:

Innehavaren av detta kort har genomgått behandling som innebär att vederbörande endast kan äta begränsade mängder mat, och därför av medicinska skäl rekommenderas halv portion (eller barnportion) till alla måltider.

Innehavaren kan också, på grund av sin cancersjukdom, med mycket kort varsel behöva uppsöka en toalett. Vänligen var behjälplig när möjligt.

Mat- och toakort
Mat- och toakort på engelska

Vi kommer också att skriva innehavarens namn manuellt på varje kort. Korten är självklart personliga och får inte “lånas ut” till någon annan. Korten kommer även att plastas in för bästa hållbarhet.

På baksidan av kortet finns det även en text på engelska:

The holder of this card has undergone treatment which means that the person concerned can only eat limited quantities of food, and therefore for medical reasons is recommended half portions (or children’s portions) for all meals.

The holder can also, due to cancer, with very short notice need a lavatory. Please assist when possible.

Du som är medlem kan nu ansöka om detta kort genom att fylla i formuläret nedan. Leveranstiden kan bli upp till ett par veckor från beställning. Kortet är kostnadsfritt.

Ansökan om mat- och toakort
OBS! Ange samma e-post adress som du är registrerad i vårt medlemssystem med.
Läs här om var du hittar ditt medlemsnummer.
Du kan även lämna detta blankt om du vet säkert att din angivna e-post adress är densamma som du är registrerad i vårt medlemssystem med.

Pin It on Pinterest