PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Nya studier och forskning

Det pågår mycket spännande forskning inom cancerområdet. Nya tekniker, behandlingar och mediciner är på stark frammarsch. Vi på PALEMA arbetar ju för att de som är drabbade av våra cancerdiagnoser ska kunna ta del av det nya som finns så fort det bara är praktiskt och säkert möjligt.

Under den här sidan försöker vi samla in artiklar och länkar till intressant information om kommande möjligheter, en del kanske nära förestående, en del som troligen kommer att dröja lite längre, men som ändå kan vara intressant att ta del av redan nu.

Om du läser något intressant, får du gärna dela med dig av detta till oss. Vi undersöker och bedömer om det är dels från en seriös källa och något som kan vara av allmänintresse för våra läsare och publicerar det i så fall. Kontakta oss via formuläret som finns på den här sidan.

Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter. Syftet med Cancerstudier i Sverige är dels att öka antalet patienter som deltar i kliniska cancerstudier, dels att underlätta för vården att inkludera patienter i lämpliga studier.

Cancerstudier i Sverige bidrar till en jämlik vård och stärker den kliniska cancerforskningen.

Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Patientmedverkan i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Läs mer samt sök efter studier här >>>

Tips

Har du ett tips på förslag om intressanta saker för oss att skriva om? KOntakta då vår redaktion!

Kontakta redaktion

Artiklar om forskning

silhouette photo of three person near tall trees
Forskning, Övrigt

Fem i topp-lista för en god livskvalitet

Vad innebär egentligen livskvalitet? Forskare vid Lunds universitet har analyserat 356 olika hälsofaktorer hos nästan 30 000 män och kvinnor mellan 50 och 64 år. Genom att använda AI har de kunnat rangordna alla de olika variablerna och fått fram en fem i topp-lista.

Pin It on Pinterest