010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
En Testamentsgava

Testamentsgåva

Du kan ge en testamentsgåva till Cancerföreningen PALEMA och du bestämmer själv vad eller hur mycket du vill skänka.

I ditt testamente anger du om du vill skänka en viss andel, ett bestämt belopp, en viss egendom eller alla dina tillgångar.
Alla gåvor är värdefulla – stora som små.

Här kan du läsa mer om hur din gåva används.

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Så här skriver du ett testamente

1. Bestäm vem eller vilka personer och/eller organisationer som din kvarlåtenskap ska tillfalla. Du kan välja att ge allt till en person/organisation eller fördela mellan flera. Du kan i din fördelning bestämma att en viss person/organisation ska få ett bestämt belopp eller en viss tillgång (som t.ex. en fastighet eller värdepapper). Väljer du att göra så anger du detta först. Därefter skriver du vem eller vilka personer/ organisationer som ska erhålla resterande kvarlåtenskap och hur stor andel (eller procenttal) respektive person eller organisation ska få.

Var noga med att ange namn och person- och/ eller organisationsnummer på mottagarna i ditt testamente. Saknar du personnummer kan du ange vilken relation du står i till mottagaren, adress och/eller annan information. Detta säkerställer att det inte blir några svårigheter att identifiera mottagarna i ditt testamente den dagen du går bort.

Väljer du att testamentera till Cancerföreningen PALEMA anger du organisationsnummer 802491-0823.

2. Underteckna sedan ditt testamente med din namnteckning och skriv ort och datum för undertecknandet. Skriv även ditt namnförtydligande samt ditt personnummer.

Observera att de två personer som bevittnar din underskrift av ditt testamente måste vara samtidigt närvarande när du undertecknar.

3. Härefter undertecknar de två personer som du valt som vittnen till ditt testamente sina namnteckningar. Vittnena fyller också i namnförtydligande och sina personnummer. Vittnena måste vara införstådda med att det är ditt testamente de bevittnar. Du behöver dock inte visa vittnena innehållet i ditt testamente.

Utöver att vittnena intygar att du egenhändigt undertecknat ditt testamente intygar de även att du vid undertecknandet var vid sunt och fullt förstånd och att du gjort det med fri vilja. Detta framgår också av vittnesmeningen ovanför vittnenas underskrifter.

4. Klart! Se till att förvara ditt testamente på en trygg och säker plats.

En bra idé kan vara att ge en kopia till en nära vän och berätta var originalet finns. Om ingen i din närhet vet var ditt testamente förvaras finns det risk att det förstörs eller inte kommer fram i tid efter din bortgång. Om du inte vill förvara testamentet på egen hand finns flera företag och aktörer på den privata marknaden som erbjuder både förvaring och bevakning av ditt testamente.

När du väljer vittnen tänkte på att vittnena till ett testamente inte får:

 • vara under 15 år.
 • lida av en psykisk störning så att de inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen.
 • vara släkt i rakt upp- eller nedstigande led till den som testamenterar (föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn osv.).
 • vara make, sambo eller släkt med testatorn.
 • vara förmånstagare i testamentet.
  vara gift, sambo eller släkt med en förmånstagare i testamentet.
 • vara förordnad god man eller förvaltare för en förmånstagare i testamentet.

Anlita expertis

Vi erbjuder här nedan ett antal mallar i PDF-format som du kan använda som grund för ditt testamente.

Vi rekommenderar dock alltid att du anlitar expertis när du ska skriva testamente, dvs någon juridiskt kunnig. Annars riskerar du att det i slutänden inte blir som du önskat dig.

Vad använder vi ert stöd till?

Utöver de ideellt arbetande har vi i dagsläget ett antal betalda medarbetare som tillsammans motsvarar ca en heltidstjänst. De arbetar med den dagliga verksamheten inom kansli, redaktion och IT-support.

Detta är en av de delar inom verksamheten som vi skulle vilja utöka för att kunna få mer kontinuitet i vårt dagliga arbete.

Exempel på aktiviteter som vi arbetar med idag och som våra resurser går till

 • Vi informerar om de cancerdiagnoser föreningen företräder, och deras följder.
 • Vi stödjer kontaktverksamhet mellan drabbade och närstående i syfte att dela erfarenheter och stötta dem som är/har varit i samma situation.
 • Vi arbetar med olika regionalföreningar i Sverige.
 • Vi publicerar i olika sociala media för att nå ut så brett som möjligt med vårt budskap.
 • Vi har slutna Facebookgrupper i syfte att underlätta kontakter mellan våra medlemmar.
 • Vi är en remissinstans och ger bland annat synpunkter på våra sjukdomars vårdprogram i syfte att lyfta fram patientperspektivet och därmed påverka till en ännu bättre vård.
 • Vi genomför informationsmöten - såväl fysiska som digitala - där PALEMAs medlemmar och professionen möts.
 • Vi finns representerade i vissa av cancersjukvårdens utvecklingsgrupper som rör våra sjukdomar.
 • Vi erbjuder en hemsida, www.palema.org, med relevanta och aktuella länkar, diagnosinformation med mera.
 • På hemsidan och i de sociala medierna publicerar vi artiklar inom våra intresseområden, såväl egenskrivna som återpublicerade från andra media.
 • Vi publicerar ett nyhetsbrev kvartalsvis.

Exempel på sådant som vi vill arbetar mer med och som kräver ytterligare resurser

 • Vi vill påverka sjukvårdens beslutsfattare för att uppnå hög prioritet för våra sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Vi vill utbilda fler stödpersoner som genom sin erfarenhet och kompetens av våra sjukdomar vill stödja andra – individuellt eller i grupper.
 • Vi verkar för att våra regionalföreningarna utvecklas och växer i Sverige.
 • Vi verkar för att få ett Ambassadörsnätverk runt om i regionerna.
 • Vi vill medverka i fler av cancersjukvårdens utvecklingsgrupper, såväl regionalt som rikstäckande.
 • Vi vill skapa en forskningsfond för att kunna stöjda framtagande av nya mediciner och behandlingsmetoder.
 • Vill vill verka mer för att våra diagnoser ska klassas som ”Blåljuscancer” och därmed hanteras som en akut sjukdom.
 • Vi vill verka mer för att drabbade får en likvärdig och individanpassad vård där de sätts i centrum - från diagnos till ett bra och värdigt liv.
 • Vi vill verka för att cancern ska vara möjlig att upptäcka innan symptom uppstår.
 • Vi vill på sikt se ett cancerfritt samhälle.

Pin It on Pinterest