Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancerstudier i Sverige – nu med bättre sökfunktion

av | 10 juli, 2024 | Cancer generellt

Databasen Cancerstudier i Sverige är nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. Nu har databasens sökfunktion förbättrats med möjlighet att söka på gener och pågående fas 1-studier.

Cancerstudier i Sverige är en databas med kliniska studier som söker patienter som kan delta. Studierna kan vara behandlingsstudier, provtagningsstudier, observationsstudier och omvårdnadsstudier. De kan drivas av enskilda forskare eller av företag. I databasen finns för tillfället nästan 300 studier som är öppna för att inkludera patienter på närmare 40 olika sjukhus i Sverige.

Databasens sökfunktion har nu uppdaterats så att det går att söka också på studier som riktar sig mot unika gener eller mutationer.

Det går också att söka på fas 1-studier som kan vara aktuella för patienter som fått all rutinbehandling och är intresserade av att delta i en studie med ett nytt läkemedel som är under utveckling. Sedan tidigare finns möjlighet att söka på diagnos, sjukhus, titel och behandlingstyp.

Fler patienter i kliniska studier

Vem som helst kan söka i databasen, men den vänder sig främst till behandlande läkare och personal inom cancervården. Syftet är att underlätta för vården att hitta pågående studier för att kunna informera patienter som kan vara lämpliga att delta. På så sätt kan fler patienter ingå i studier och det ger mer jämlika möjligheter för patienter från hela landet att delta. Fler patienter i kliniska studier är också ett prioriterat område i EU:s cancerplan.

– Vi har velat skapa ett verktyg som är användbart och samtidigt så brett och heltäckande som möjligt. Läkare kan snabbt få fram information om vilka studier som pågår och matcha mot sina patienter, säger Luigi De Petris, onkolog och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och som varit med vid utvecklingen av databasen.

En patient som vill delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla särskilda kriterier för att kunna vara med. Det är behandlande läkare som avgör om en patient kan passa för att delta och som tar kontakt med ansvariga för studien.

– Det vore bra om alla behandlande läkare känner till databasen och är uppmärksamma på om de har patienter som skulle kunna vara lämpliga för någon studie. Vi har därför genomfört ett e-postutskick till prövningsenheter och chefer på kliniker som behandlar cancerpatienter i hela landet, säger Johanna Vernersson, ordförande i arbetsgruppen för Cancerstudier i Sverige och enhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Viktigt att nya studier registreras

– För att databasen ska vara komplett är det viktigt att alla cancerstudier som startas för att inkludera patienter registreras in. Därför vill vi uppmuntra alla läkare som bedriver kliniska studier inom cancerområdet att se till att studierna registreras, säger Johanna Vernersson.

Studier kan registreras på olika sätt – med hjälp av registerhandläggaren eller kliniska prövningsenheter. Det går också att få egen behörighet för att registrera studier.

Till databasen Cancerstudier i Sverige, cancercentrum.se

Saknas din studie? Mer om hur studier kan registreras, cancercentrum.se

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest